Znaleziono 18 artykułów

Andrzej Friszke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem tożsamości narodowej w Polsce po 1945 roku : dyskusja redakcyjna Andrzej Friszke Dariusz Jarosz Roman Wapiński Marcin Zaremba Janusz Żarnowski s. 5-28
Spór o PRL w III Rzeczypospolitej (1989-2001) Andrzej Friszke s. 9-27
PKWN : próba oceny Jerzy Eisler Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Janusz Wrona s. 13-30
Między Październikiem a Czerwcem. PRL 1956–1976 Błażej Brzostek Jerzy Eisler Andrzej Friszke Łukasz Kamiński Konrad Rokicki Grzegorz Waligóra s. 13-44
Ankieta Petr Blažek Antoni Dudek Andrzej Friszke Idesbald Goddeeris Łukasz Kamiński Anthony Kemp-Welch Ilko-Sascha Kowalczuk Mark Kramer Petre Opriş Vasil Paraskevov Wojciech Polak Bernd Schaefer Aleksander Stykalin s. 13-51
Stan badań nad emigracją i źródła do jej dziejów Antoni Bohdanowicz Władysław Bułhak Andrzej Friszke Małgorzata Ptasińska-Wójcik Krzysztof Tarka s. 15-36
Polityka wobec historii, historiografia wobec polityki: PRL i III Rzeczpospolita Edmund Dmitrów Antoni Dudek Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Jerzy Wiatr s. 29-53
Opozycja demokratyczna w działaniach władz PRL Antoni Dudek Jerzy Eisler Andrzej Friszke Henryk Głębocki Łukasz Kamiński Grzegorz Waligóra s. 33-67
Komunizm i religia w Polsce : trwanie i zmiana Antoni Dudek Andrzej Friszke Jarosław Gowin Wiesław Jan Wysocki Jan Żaryn s. 35-51
Konflikt we władzach naczelnych Stronnictwa Pracy "Romb" w 1942 roku Andrzej Friszke s. 45-63
Naród, państwo, system władzy w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1926 Andrzej Friszke s. 51-73
"Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi", Andrzej Friszke, Kraków 2010 : [recenzja] Jan Olaszek Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) s. 155-160
Synteza dziejów emigracji Tadeusz Wolsza Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 185-193
"Druga wielka emigracja 1945-1990", Andrzej Friszke, Paweł Machcewicz, Rafał Habielski, Warszawa 1999 : [recenzja] Marcin Wichmanowski Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW", wstęp i oprac. Andrzej Friszke i Marcin Zaremba, Warszawa 2005 : [recenzja] Daniel Sienkowiec Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 206-210
Lubraniec i okolice 1939-1945 Michał Czajka Andrzej Friszke Rafał Kołodziejski Zofia Krasna Wojciech Morawski s. 279-298
History of the Unique Individual in a Turbulent Times Bartłomiej Kapica Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"Polska. Losy Państwa i Narodu 1939-1989", Andrzej Friszke, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Eisler Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) s. 387-392