Znaleziono 7 artykułów

Konrad Rokicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między Październikiem a Czerwcem. PRL 1956–1976 Błażej Brzostek Jerzy Eisler Andrzej Friszke Łukasz Kamiński Konrad Rokicki Grzegorz Waligóra s. 13-44
Listy i skargi na działalność MSW w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w analizach Biura Skarg i Listów MSW Konrad Rokicki s. 83-103
"Język polski jest tak bogaty, giętka jest nasza mowa!". Podstawowa Organizacja Partyjna Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich i jej stosunek do polityki kierownictwa partyjnego w latach 1956–1970 Konrad Rokicki s. 135-181
Służba Bezpieczeństwa wobec inteligencji twórczej od Października '56 do Marca '68 Konrad Rokicki s. 167-182
"Zbudować Warszawę piękną. O nowy krajoraz stolicy (1944-1956)", Jerzy Kochanowski, Piotr Majewski, Tomasz Markiewicz, Konrad Rokicki, Warszawa 2003 : [recenzja] Błażej Brzostek Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Maciej Majewski (aut. dzieła rec.) Tomasz Markiewicz (aut. dzieła rec.) Konrad Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 210-214
Od października do grudnia : (o książce Konrada Rokickiego) Michał Głowiński Konrad Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 232-237
Chrzest bojowy ZOMO Konrad Rokicki s. 421-431