Znaleziono 8 artykułów

Marcin Zaremba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem tożsamości narodowej w Polsce po 1945 roku : dyskusja redakcyjna Andrzej Friszke Dariusz Jarosz Roman Wapiński Marcin Zaremba Janusz Żarnowski s. 5-28
Polska 1956-1976: w poszukiwaniu paradygmatu Błażej Brzostek Marcin Zaremba s. 25-37
"Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm, Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce", Marcin Zaremba, Warszawa 2001 : [recenzja] Ewa Maj Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW", wstęp i oprac. Andrzej Friszke i Marcin Zaremba, Warszawa 2005 : [recenzja] Daniel Sienkowiec Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"PRL. Trwanie i zmiana", pod red. Dariusza Stoli i Marcina Zaremby, Warszawa 2003 : [recenzja] Maciej Tymiński Dariusz Stola (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie", Philipp Ther, tł. T. Gabiś, Poznań 2012 ; "Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem", Timothy Snyder, tł. B. Pietrzyk, Warszawa 2011 ; "Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys", Marcin Zaremba, Kraków 2012 : [recenzja] Joanna Wawrzyniak T. Gabiś (aut. dzieła rec.) B. Pietrzyk (aut. dzieła rec.) Timothy Snyder (aut. dzieła rec.) Philipp Ther (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 274-279
W odpowiedzi Januszowi Żarnowskiemu Marcin Zaremba s. 298-301
"PRL. Trwanie i zmiana", pod red. Dariusza Stoli, Marcina Zaremby, Warszawa 2003 : [recenzja] Krzysztof Lesiakowski Dariusz Stola (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 380-386