Znaleziono 11 artykułów

Maciej Tymiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
An Escape from Backwardness? : The Polish Transformation as a Modrrnizattion Project = Ucieczka od zacofania? : Polska transformacja jako projekt modernizacyjny Piotr Koryś Maciej Tymiński s. 59-76
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa przemysłowego w systemie centralnego planowania (1956-1970) Maciej Tymiński s. 93-112
Malwersacje w przedsiębiorstwach socjalistycznych w Polsce (1950-1970) Maciej Tymiński s. 97-113
Związki nie tylko zawodowe : (Zakłady im. 1 Maja w Pruszkowie 1966-1968) Maciej Tymiński s. 105-118
Struktura zawodowa ziem polskich na przełomie XIX i XX w. Piotr Koryś Maciej Tymiński s. 129-166
Dyrektorzy przedsiębiorstw i aparat partyjny : przypadek Warszawy w latach 1949-1955 Maciej Tymiński s. 141-156
Centralnie planowana "ucieczka z peryferii" : wzrost gospodarczy Polski na tle Hiszpanii w latach 1950–1975 Maciej Tymiński s. 155-189
Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami : Porównanie poziomu produktu brutto per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX i XX w. : wyniki pierwszych estymacji Maciej Bukowski Piotr Koryś Cecylia Leszczyńska Maciej Tymiński s. 163-198
"PRL. Trwanie i zmiana", pod red. Dariusza Stoli i Marcina Zaremby, Warszawa 2003 : [recenzja] Maciej Tymiński Dariusz Stola (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956-1970", Maciej Tymiński, Warszawa 2001 : [recenzja] Dariusz Jarosz Maciej Tymiński (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Partyjni agenci. Analiza instytucjonalna działalności lokalnych instancji PZPR w przemyśle (1945–1955)", Maciej Tymiński, Warszawa 2011 : [recenzja] Elżbieta Kościk Maciej Tymiński (aut. dzieła rec.) s. 286-288