Znaleziono 5 artykułów

Piotr Koryś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
An Escape from Backwardness? : The Polish Transformation as a Modrrnizattion Project = Ucieczka od zacofania? : Polska transformacja jako projekt modernizacyjny Piotr Koryś Maciej Tymiński s. 59-76
Nie jest tak dobrze czy nie jest tak źle? : Zmiany poziomu percepcji korupcji w Polsce w świetle badań społecznych Piotr Koryś Cezary Trutkowski s. 63-83
Struktura zawodowa ziem polskich na przełomie XIX i XX w. Piotr Koryś Maciej Tymiński s. 129-166
Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami : Porównanie poziomu produktu brutto per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX i XX w. : wyniki pierwszych estymacji Maciej Bukowski Piotr Koryś Cecylia Leszczyńska Maciej Tymiński s. 163-198
"Kronenberg. Dzieje fortuny", Andrzej Żor, Warszawa 2011 : [recenzja] Piotr Koryś Andrzej Żor (aut. dzieła rec.) s. 264-270