Znaleziono 14 artykułów

Krzysztof Lesiakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Laicyzacja młodzieży w hufcach i brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (1948-1953) Krzysztof Lesiakowski s. 55-80
Zaopatrzenie mieszkańców Łodzi w artykuły codziennego użytku w latach 1980–1983 Krzysztof Lesiakowski s. 101-128
Mieczysław Broniatowski – meandry kariery „dąbrowszczaka” w PRL Krzysztof Lesiakowski s. 107-131
Obchody Święta Niepodległości jako forma aktywności opozycji politycznej w Łodzi w latach 1978–1988 Krzysztof Lesiakowski s. 111-137
Powstanie Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w 1948 r. Z polityki stalinowskiej wobec młodzieży polskiej Krzysztof Lesiakowski s. 123-144
Strajk robotników łódzkich w lutym 1971 roku Krzysztof Lesiakowski s. 133-142
Werbunek młodzieży do brygad Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (1948-1955) Krzysztof Lesiakowski s. 155-175
Mieczysław Moczar - biografia polityczna Krzysztof Lesiakowski s. 189-192
"Mieczysław Moczar "Mietek". Biografia polityczna", Krzysztof Lesiakowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Antoni Dudek Krzysztof Lesiakowski (aut. dzieła rec.) s. 222-225
Z dziejów Zagłady w Kraju Warty : losy ludności żydowskiej w Sieradzu 1939-1942 Krzysztof Lesiakowski s. 247-266
"Studenci '81", Roman Kowalczyk, Warszawa 2000 : [recenzja] Krzysztof Lesiakowski Roman Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 260-270
"Obozy w Lamsdorf E. Nowak Krzysztof Lesiakowski (aut. dzieła rec.) s. 284-292
"PRL. Trwanie i zmiana", pod red. Dariusza Stoli, Marcina Zaremby, Warszawa 2003 : [recenzja] Krzysztof Lesiakowski Dariusz Stola (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 380-386
Wytyczne do pracy oficerów Głównego Zarządu Informacji WP w brygadach i komendach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" 1948-1949 Krzysztof Lesiakowski s. 443-458