Znaleziono 9 artykułów

Marcin Wichmanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność naukowa : bibliografia prac Profesora zw. dr. hab. Jana Jachymka i prac napisanych pod Jego naukowym kierunkiem Waldemar Paruch Marcin Wichmanowski s. 9-25
"Jakub Bojko 1857-1943", Bogusław Kasperek, Lublin 1998 : [recenzja] Marcin Wichmanowski Marcin Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 125-126
Samorząd w myśli politycznej Aleksandra Bogusławskiego Marcin Wichmanowski s. 139-146
"Wzór osobowy ludowca w XX wieku" : [sprawozdanie z sesji naukowej] Marcin Wichmanowski s. 141-143
"Druga wielka emigracja 1945-1990", Andrzej Friszke, Paweł Machcewicz, Rafał Habielski, Warszawa 1999 : [recenzja] Marcin Wichmanowski Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2001 Aneta Dawidowicz Marcin Wichmanowski s. 210-217
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za 1999 rok Krystyna Trembicka Marcin Wichmanowski s. 229-234
"Zielona Międzynarodówka. Współpraca partii chłopskich z państw Europy Środkowej i Wschodniej", Arkadiusz Indraszczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Marcin Wichmanowski Arkadiusz Indraszczyk (aut. dzieła rec.) s. 264-265
Summary : The State - Peasant activists - Political thought : Festschrift dedicated to Professor Jan Jachymek on his 60th birthday Marcin Wichmanowski s. 429-435