Znaleziono 30 artykułów

Waldemar Paruch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność naukowa : bibliografia prac Profesora zw. dr. hab. Jana Jachymka i prac napisanych pod Jego naukowym kierunkiem Waldemar Paruch Marcin Wichmanowski s. 9-25
Myśl polityczna : refleksje metodologiczne o pojęciu Waldemar Paruch s. 27-40
Podstawy i uzasadnienie tożsamości politycznej obozu piłsudczykowskiegp (1926-1939) Waldemar Paruch s. 27-45
Politycy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - cechy grupowe Waldemar Paruch s. 39-58
Podstawowe determinanty aktywności politycznej : rozważania nad paradygmatem ideologii piłsudczykowskiej (1926-1939) Waldemar Paruch s. 63-91
Pojęcie „system polityczny” w badaniach politologicznych w Polsce – aspekty i kontrowersje definicyjne Przemysław Maj Waldemar Paruch s. 66-74
The concept of „political system” in political science research in Poland – aspects and controversies related to the concept’s definition Przemysław Maj Waldemar Paruch s. 75-84
Między dziedzictwem a współczesnością, czyli o podstawach ideologicznych myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939) Waldemar Paruch s. 75-103
Podstawy nowego modelu polityki historycznej : skutki Wielkiej Wojny dla procesów narodotwórczych w Europie Środkowowschodniej w XX wieku Waldemar Paruch s. 89-114
Autorytaryzm w Europie XX wieku: Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego Waldemar Paruch s. 129-152
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za lata 1996-1998 Waldemar Paruch Krystyna Trembicka s. 145-165
"Adaptacja - reforma - stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, Rzeszów", red. Tomasz Koziełło, Przemysław Maj, Waldemar Paruch, Rzeszów 2010 : [recenzja] Monika Bartosiak Tomasz Koziełło (aut. dzieła rec.) Przemysław Maj (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 183-195
"Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku", pod red. Jana Jachymka i Waldemara Parucha, Lublin 2001 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozważania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku", redakcja naukowa J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Rozmowy z Hitlerem", Herman Rauschining, Warszawa 1994 : [recenzja] Waldemar Paruch Herman Rauschining (aut. dzieła rec.) s. 187-192
Obcy w polskim wojsku Waldemar Paruch Tadeusz Antoni Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 192-199
"Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939", red. naukowa Jan Jachymek, Waldemar Paruch, Lublin 2001 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Jan Jachymek Waldemar Paruch s. 200-202
"Wstęp do badań politologicznych", Andrzej Chodubski, Gdańsk 1995 : [recenzja] Waldemar Paruch Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Res Historica 1999, z. 8 : Józef Piłsudski i piłsudczycy", red. Zbigniew Zaporowski, Lublin 1999 : [recenzja] Waldemar Paruch Zbigniew Zaporowski s. 210-215
"Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku", Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka, Lublin 1996 : [recenzja] Agnieszka Pawłowska Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Zimna wojna: sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji", Włodzimierz Malendowski, Poznań 1994 : [recenzja] Waldemar Paruch Włodzimierz Malendowski (aut. dzieła rec.) s. 244-248
Prawo i bezprawie w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego w latach 1926-1939 : między siłą i prawem czyli idea „pasa neutralnego” w polityce Waldemar Paruch s. 249-271
"Ziemia, władza i oświata dla ludu - historia i współczesność", Warszawa, 17-18 października 1996 r. : [sprawozdanie z konferencji] Waldemar Paruch s. 257-259
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za lata 1994-1995 Waldemar Paruch Krystyna Trembicka s. 263-276
"Religia i Kościół rzymskokatoliocki w polskiej myśli politycznej (1918-1993)", Lublin 9-10 XII 1993 roku : [sprawozdanie z konferencji] Waldemar Paruch s. 281-283
II Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego Waldemar Paruch s. 291-298
"Teoria polityki. Podstawy metodologiczne politologii empirycznej", Barbara Krauz-Mozer, Władysław Szostak, Kraków 1993 : [recenzja] Waldemar Paruch Barbara Krauz-Mozer (aut. dzieła rec.) Władysław Szostak (aut. dzieła rec.) s. 315-320
"Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej : dzieje, idee", Marek Waldenberg, Warszawa 1992 : [recenzja] Waldemar Paruch Marek Waldenberg (aut. dzieła rec.) s. 325-330
Świat i Polska końca XX wieku : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 30 lecia politologii w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Lublin dnia 10 grudnia 1994 roku Waldemar Paruch s. 348-352
Stosunki polsko-francuskie (czerwiec — październik 1940 r.) : problem polskiej reprezentacji we Francji po wyjeździe władz RP Waldemar Paruch s. 513-532