Znaleziono 14 artykułów

Lidia Pokrzycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wolność w eterze", Jacques Semelin, Lublin 1999 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Jacques Semelin (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Rosyjskie media i dziennikarstwo czasów przełomu (1985-1997)", Janusz Adamowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Janusz Adamowski (aut. dzieła rec.) s. 138-139
Konferencja "Wsparcie finansowe projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej", Natolin, 20 stycznia 2010 : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 168-170
Konferencja "UE po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego – praca prezydencji i Komisji Europejskiej", Natolin, 18 marca 2010 : [ sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 170-171
"Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych", Renata Dybalska, Danuta Kępa-Figura, Lublin 2004 : [recencja] Lidia Pokrzycka Renata Dybalska (aut. dzieła rec.) Danuta Kępa-Figura (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku", pod red. Jana Jachymka i Waldemara Parucha, Lublin 2001 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"The role of local and regional media in the democrarization of the Eastern and Central European societies", pod red. Janusza Adamowskiego i Marka Jabłonowskiego, Warszawa 2001 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Janusz Adamowski (aut. dzieła rec.) Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Bolesław Prus: publicysta - redaktor - teoretyk prasy", Wiesław Sonczyk, Warszawa 2000 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Wiesław Sonczyk (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Ludność anglosaska i celtycka w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej : struktura i rozmieszczenie Lidia Pokrzycka s. 213-229
Media i dziennikarstwo w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia : zarys problematyki Lidia Pokrzycka s. 215-226
Konferencja "News in Europe, Europe on News", Poznań, 28-30 sierpnia 2009 : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 265-267
Konferencja "Ekonomiczne i polityczne wyzwania współczesnego świata", Krynica Morska, 19-20 listopada 2009 : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 268-269
Międzynarodowe warsztaty dziennikarskie "Zaangażowanie Polski na Ukrainie. Możliwości współpracy mediów polskich i ukraińskich", Natolin, 25-26 listopada 2009 : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 270-271
Konferencja "E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej" : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 284-286