Znaleziono 35 artykułów

Rafał Habielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
Emigracyjne rozrachunki z Wrześniem Rafał Habielski s. 23-33
Polskie czasopiśmiennictwo radiowe : przegląd informacyjno-bibliograficzny Rafał Habielski s. 49-60
Prasa polska w Wielkiej Brytanii 1945-1970 : przegląd informacyjno-bibliograficzny Rafał Habielski s. 53-67
Emigracja i polityka : "Wiadomości Polskie" wobec dylematów wychodźstwa 1940-1944 Rafał Habielski s. 57-86
Polski Londyn 1945 r. Rafał Habielski s. 63-76
Polskie Radio we wrześniu 1939 r. i w okresie poprzedzającym wybuch wojny, w zeznaniach złożonych przed Wojskowym Trybunałem Orzekającym oraz Komisją Powołaną w Związku z Wynikiem Kampanii Wojennej 1939 r. Cz. 1 s. 95-123
"The life and death of the press barons", Piers Brendon, New York 1983 : [recenzja] Rafał Habielski Piers Brendon (aut. dzieła rec.) s. 99-103
"W obliczu wojny", Kraków 1983 : [recenzja] Rafał Habielski s. 104-105
"Barwny świat mikrofonu : wspomnienia radiowców", pod red. T. Szewery, Łódź 1983 : [recenzja] Rafał Habielski T. Szewera (aut. dzieła rec.) s. 108-109
Polskie Radio we wrześniu 1939 r. i w okresie poprzedzającym wybuch wojny, w zeznaniach złożonych przed Wojskowym Trybunałem Orzekającym oraz Komisją Powołaną w Związku z Wynikiem Kampanii Wojennej 1939 r. Cz. 2 Rafał Habielski s. 109-130
"Niezłomni, nieprzejednani : emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg 1940-1981", Rafał Habielski, Warszawa 1991 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Wrzesień 1939 w Warszawskiej Rozgłośni Polskiego Radia", Maciej Józef Kwiatkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Habielski Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Wiadomości Polskie" : pożegnanie z czytelnikami s. 115-117
"Czterdzieści pięć lat opozycji : (o ludziach z "Tygodnika Powszechnego")", Robert Jarocki, Kraków 1990 ; "Trzy ćwiartki wieku : rozmowy z Jerzym Turowiczem", Jacek Żakowski, Kraków 1990 : [recenzja] Rafał Habielski Robert Jarocki (aut. dzieła rec.) Jacek Żakowski (aut. dzieła rec.) s. 116-119
Jan Hauptman - materiały do biografii współczesnego dziennikarza Rafał Habielski s. 119-124
"Polska z oddali : wojna w eterze : wspomnienia". T. 2, "1956-1976", Jan Nowak [Zdzisław Jeziorański], Londyn 1988 : [recenzja] Rafał Habielski Jan Nowak (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1993 : [recenzja] Rafał Habielski Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 125-128
Dyskusja o kondycji "Kwartalnika Historii Prasy Polskiej" w redakcyjnym gronie s. 127-134
"Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku" t. 5, Jan Kowalik, Lublin 1988 : [recenzja] Rafał Habielski Jan Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"W 70 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości" Rafał Habielski s. 130-132
"Oko w oko z kryzysem : reportaż z podróży po Polsce", Konrad Wrzos ; przedm. poprzedził Kazimierz Koźniewski, Warszawa 1985 : [recenzja] Rafał Habielski Kazimierz Koźniewski (aut. dzieła rec.) Konrad Wrzos (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Prasa konspiracyjna w imieniu Polski Walczącej 1940-1945", Tadeusz Wyrwa, Londyn 1984 : [recenzja] Rafał Habielski Andrzej Wyrwa (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Florian Znaniecki : redaktor >>Wychodźcy Polskiego<<", wybór i kom. Z. Dulczewski, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Habielski Z. Dulczewski (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Generał Marian Kukiel. Żołnierz, historyk, polityk", Janusz Zuziak, Pruszków 1997 : [recenzja] Rafał Habielski Janusz Zuziak (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki", red. nauk. R. Habielski, M. Jabłonowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Stefan Artymowski Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) s. 183-184
Synteza dziejów emigracji Tadeusz Wolsza Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 185-193
"Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 - lipiec 1943", Magdalena Hułas, Warszawa 1996 : [recenzja] Rafał Habielski Magdalena Hułas (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945-1950", Tadeusz Wolsza, Warszawa 1998 : [recenzja] Rafał Habielski Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Druga wielka emigracja 1945-1990", Andrzej Friszke, Paweł Machcewicz, Rafał Habielski, Warszawa 1999 : [recenzja] Marcin Wichmanowski Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Materiały do refleksji i zadumy (Juliusz Mieroszewski) Rafał Habielski s. 215-220
Mistrz reportażu (Melchior Wańkowicz) Rafał Habielski s. 230-235
"Prasa polska w Wielkiej Brytanii 1945-1970. Przegląd informacyjno-bibliograficzny", Rafał Habielski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) s. 232
"O Polsce na Uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945", Eugeniusz Duraczyński, Romuald Turkowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Rafał Habielski Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) Romuald Turkowski (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"... w sposób zbyt uproszczony, a na dodatek tendencyjny.." Wacław Lewandowski Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) s. 312-316