Znaleziono 97 artykułów

Hanna Natora-Macierewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródło prasowe w badaniach nad tworzeniem się świadomości historycznej Hanna Natora-Macierewicz s. 15-20
Księga sesyjna <Kłosów> (1865-1888) jako źródło informacji o funkcjonowaniu redakcji Hanna Natora-Macierewicz s. 35-43
Fragmenty księgi redakcyjnej "Kłosów" Hanna Natora-Macierewicz s. 87-93
Amerykańskie wzory (Feliks Fryze) Hanna Natora-Macierewicz s. 97-103
"Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskkim w latach 1848-1870", Jan Data, Poznań 1975 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 106-109
"Drukarstwo w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w latach 1815-1860", Anna Aleksiewicz, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Anna Aleksiewicz (aut. dzieła rec.) s. 121-122
Bibliografia zawartości "Kwartalnika historii prasy polskiej" za lata 1982-1991 Hanna Natora-Macierewicz s. 121-147
"Warszawska batalia o nową sztukę (<Wędrowiec> 1884-1887)", Michał Kabata, Warszawa 1978 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Michał Kabata (aut. dzieła rec.) s. 131-132
">>Świt<< Marii Konopnickiej", Maria Zawialska, Wrocław 1978 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Problemy Literatury Polskiej Okresu Pozytywizmu". Seria 2 i 3, pod red. E. Jankowskiego i J. Kulczyckiej-Saloni", Warszawa ; Wrocław 1983-1984 Hanna Natora-Macierewicz E. Jankowski (aut. dzieła rec.) J. Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Prasa Kielecczyzny - tradycja i współczesność", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 160
"Zabiegi Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism o obniżki cen papierów wydawniczych w latach 1931-1939", Kazimierz Badziak, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) s. 175
">>Rozrywki dla Dzieci<< jako czasopismo narodowe", Leszek Libera, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1982) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Leszek Libera (aut. dzieła rec.) s. 176
"Towarzystwo Dziennikarzy i Literatów Polskich na Rzeszę Niemiecką. 1905-1918", Witold Molik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 Hanna Natora-Macierewicz Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 178
">>Ateneum Kapłańskie<< - 75 lat istnienia", Leszek Belzyt, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Leszek Belzyt (aut. dzieła rec.) s. 188
"Osiem lat w Warszawie (kronika)", Julije Benešič, Tłum.D.Čirlič-Straszyńska, Warszawa 1985 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Julije Benešič (aut. dzieła rec.) s. 190
">>Sprawa Polska<< w Nowym Jorku 1951-1955", Klaudiusz Hrabyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Klaudiusz Hrabyk (aut. dzieła rec.) s. 201
"Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939-1945)", Ewa Cytowska, Warszawa 1986 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Ewa Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 204
"Kazimierz Krauz - dziennikarz polski", Aleksandra Garlicka, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Aleksandra Garlicka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Radomskie >>Wici<<", Marian Banaszek, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1984) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marian Banaszek (aut. dzieła rec.) s. 212
">>Tygodnik Ilustrowany<< 1859-1886 jako czasopismo integrujące", Ewa Ihnatowicz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 220
"Dziennikarze prasy żydowskiej w Polsce", Marian Fuks, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 220
"Stanisław Cat-Mackiewicz. 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa", Jerzy Jaruzelski, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Jaruzelski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Ograniczenia treści prasy w okresie PKWN i Rządu Tymczasowego", Mieczysław Ciećwierz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Ciećwierz (aut. dzieła rec.) s. 232
"Prasa polska w Wielkiej Brytanii 1945-1970. Przegląd informacyjno-bibliograficzny", Rafał Habielski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Wydawnictwa >>Przeglądu Tygodniowego<< Adama Wiślickiego", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 236
"Charakterystyka literackiego dziennika >>Krakauer Zeitung<<", Piotr Kołtunowski, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Piotr Kołtunowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Trzy czwarte prawdy. Wspomnienia", Henryk Korotyński, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Henryk Korotyński (aut. dzieła rec.) s. 240
"Nakłady czasopism ukazujących się częściej niż raz w tygodniu na terenie województwa Śląskiego w latach 1927-1929", Jacek Durzyński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1988) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Durzyński (aut. dzieła rec.) s. 241
"Prasa warszawska a latach 1908-1918", Zenon Kmiecik, Warszawa 1981 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 242
"Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów", Jerzy Myśliński, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 246
"Zawód dziennikarza w Polsce. 1918-1939. Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego. Z.21", Daria Nałęcz, Warszawa-Łódź 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Daria Nałęcz (aut. dzieła rec.) s. 246
"Fragmenty Księgi Redakcyjnej >>Kłosów<<", Hanna Natora-Macierewicz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 Hanna Natora-Macierewicz Hanna Natora-Macierewicz (aut. dzieła rec.) s. 248
">>Świat i Polska<<. Fragment wspomnień", Stanisław W. Dobrowolski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1988) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stanisław W. Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Czasopismo >>Ateneum<< (1876-1901) oraz jego oblicze społeczno-naukowe", Zenon Kmiecik, Wrocław 1985 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 250
">>Przegląd Wszechpolski<< 1922-1926", Robert Kuniński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Robert Kuniński (aut. dzieła rec.) s. 250
"Wzory osobowe w niektórych polskich czasopismach Drugiej Rzeczypospolitej", Janusz Rudziński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1981) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Rudziński (aut. dzieła rec.) s. 252
">>Ojciec polskiego radia<<. Cz.II",Maciej Józef Kwiatkowski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej", Wiesław Władyka, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 256
"Polska prasa na Kielecczyźnie w latach 1918-1939", Mieczysław Adamczyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 256
"Problem polityki literackiej warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905-1918", Jerzy Franke, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1988) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Franke (aut. dzieła rec.) s. 257
"Prasa polonijna w Szwajcarii. Problemy badawcze i zarys dziejów", Marek Andrzejewski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 260
"Kazimierza Chłędowskiego niektóre uwagi o prasie", Jerzy Lohman, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 2 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Lohman (aut. dzieła rec.) s. 261
"Tajna Armia Polska - Znak - konfederacja zbrojna. Zarys genezy, organizacji i działalności", Kazimierz Malinowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Kazimierz Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 262
">>Przegląd Propagandowy<< - teoretyczno-propagandowe pismo konspiracyjne", Józef Lubiński, Grzegorz Mazur, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 2 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Józef Lubiński (aut. dzieła rec.) Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 263
"Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów", Marianna Mlekicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marianna Mlekicka (aut. dzieła rec.) s. 268
"Księga sesyjna >>Kłosów<< (1865-1888) jako źródło informacji o funkcjonowaniu redakcji", Hanna Natora-Macierewicz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XIX : [recenzja] Małgorzata Masalska Hanna Natora-Macierewicz (aut. dzieła rec.) s. 270
"Poznańska >>Kultura<< (1936-1939)", Czesław Lechicki, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 4(106) (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Czesław Lechicki (aut. dzieła rec.) s. 270
"Tygodnik >>Odrodzenie<< 1944-1950", Jacek Natanson, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Natanson (aut. dzieła rec.) s. 270
"Problematyka literacka czasopism poznańskich w latach 1869-1896", Jan Data, "Zeszyty Naukowe UG. Rozprawy i monografie" 51, Gdańsk 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 270
Rozwój warszawskiej ilustracji prasowej do początku XX w. : (na przykładzie wybranych tygodników ilustrowanych) Hanna Natora-Macierewicz s. 273-286
"Prasa polska w latach 1944-1948", Sylwester Dziki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 276
"Środowisko dziennikarzy lwowskich 1831-1863. Narodziny zawodu", Jacek Szczerbiński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 277
">>Głos Gostyniński<< 25 XII 1921 - 3 IX 1922", Barbara Konarska-Pabiniak, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Barbara Konarska-Pabiniak (aut. dzieła rec.) s. 280
"Wirtuoz masowej wyobraźni. O felietonistyce Kornela Makuszyńskiego", Anna E. Dmowska, "Prasa Polska" nr 3 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Anna E. Dmowska (aut. dzieła rec.) s. 292
"Poligrafia warszawska 1870-1914", Stefan Lewandowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stefan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 294
"Drukarstwo polskie do roku 1918", Urszula Maria Morawska, Płock 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Urszula Maria Morawska (aut. dzieła rec.) s. 294
"Lubelski okres tygodnika >>Odrodzenie<<", Jacek Natanson, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Natanson (aut. dzieła rec.) s. 296
"Słownik pracowników książki polskiej", Red. I.Treichel, Warszawa 1986 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 297
">>Biesiada Literacka<< wobec różnych aktualności w latach 1886-1904", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 303
"Nieznane gazetki rękopiśmienne polskich studentów na Uniwersytecie Petersburskim z lat trzydziestych XIX wieku", Franciszek Nowiński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Franciszek Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 304
"Uwagi o miesięczniku >>Ateneum<< (1876-1901) i jego redaktorach", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 305
"Redaktor Tarn wyjechał", Maciej Pawlicki, "Dialog" nr 6 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Maciej Pawlicki (aut. dzieła rec.) s. 306
"Współpraca Adama Grzymały-Siedleckiego z periodykami okresu Młodej Polski", Józef Konieczny, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Józef Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 307
"Polska prasa antykomunistyczna wydawana w kraju w latach 1945-1947", Jan Golec, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jan Golec (aut. dzieła rec.) s. 310
"Prasa lubelska na tle czasopiśmiennictwa polskiego Drugiej Rzeczypospolitej", Andrzej Notkowski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 312
"Problemy źródłoznawcze badań prasoznawczych", Roman Wapiński, "Zeszyty Humanistyczne UG", z.28, Gdańsk 1985 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 315
"Literatura niemiecka w czasopismach polskich końca XIX w. (1887-1900)", Piotr Obrączka, Opole 1983 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 316
"Wybrane problemy dziejów prasy Polski Ludowej", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 316
"Czasopismo >>La Pologne<< jako nieoficjalny organ prasowy obozu politycznego ks. A.J.Czartoryskiego (1848-1851)", Leszek Kuk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) s. 317
"Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833-1914", Czesław Lechicki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Czesław Lechicki (aut. dzieła rec.) s. 321
"Związek Literatów Polskich w kręgu problemów czasopiśmiennictwa (lata 1944-1956)", Krzysztof Woźniakowski, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 4 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 328
"Portery twórców >>Sztuki i narodu<<", Red. J.Tomaszkiewicz, Warszawa 1983 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 330
"Prasa południowego Podlasia (bielskopodlaskie i siedleckie) w latach 1944-1974. Zarys problematyki", Arkadiusz Kołodziejczyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 334
"Historia dziennikarstwa PRL. (Stan-potrzeby-metody. Wybrane problemy i tezy)", Alina Słomkowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 340
"7599 dni Drugiej Rzeczypospolitej. Antologia reportażu międzywojennego", Wybór i oprac. K.Koźniewski, E.Sabelanka, Warszawa 1983 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 344
"Współpracownicy >>Gazety Literackiej<< (1821-1822)", Janusz Śniadecki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Śniadecki (aut. dzieła rec.) s. 346
">>Korespondent Płocki<< (1876-1888)", Barbara Pabiniak-Konarska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Barbara Pabiniak-Konarska (aut. dzieła rec.) s. 347
"Kobiety i dziewczęta w konspiracyjnym ruchu wydawniczym (1939-1945)", Stanisława Lewandowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 348
">>Ameryka<< - pierwsze polskie czasopismo poświęcone Stanom Zjednoczonym (1923-1925)", Bogusław Winid, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1988) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Bogusław Winid (aut. dzieła rec.) s. 349
"Prasa w Październiku 56", Wiesław Włądyka, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 358
"Prasa i pisma periodyczne powstania kościuszkowskiego. Rozprawy Uniwersytety Warszawskiego", Andrzej Woltanowski, "Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku (250) 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej Woltanowski (aut. dzieła rec.) s. 362
"Rozgłośnia >>Kraj<< na tle programów radiowych dla Polonii po 1944 r.", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 368
"Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939", Irena Socha, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 369
"Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1918-1939", Zofia Sokół, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 373
"Prasa młodzieżowa w latach 1944-1948. Cz.1", Andrzej Zieliński, "Prasa Polska" nr 2 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 374
"Prasa młodzieżowa w latach 1944-1948. Cz.2", Andrzej Zieliński, "Prasa Polska" nr 4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 374
"Prasa regionalna w 40-leciu Polski Ludowej", Red. M.Adamczyk, Kielce 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 382
"Prasa konspiracyjna ruchu ludowego na ziemiach wcielonych do Rzeszy", Kazimierz Przybysz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Kazimierz Przybysz (aut. dzieła rec.) s. 384
"Analiza indeksu osobowego jako metoda badania zjawisk kulturalnych", Janusz Śniadecki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Śniadecki (aut. dzieła rec.) s. 387
"Publicystyka społeczna i oświatowa", Aleksander Świętochowski, Wybór, wstęp, przypisy Z.Kmiecik, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Aleksander Świętochowski (aut. dzieła rec.) s. 416
"Prasa Polski Ludowej. Kalendarium 1944-1945", Oprac. S.Dziki, "Zeszyty Prasoznawcze" R.XXV, Kraków 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 418
"Krakowskie >>Życie<< pod redakcją Ludwika Szczepańskiego (1897-1898) cz.II", Aleksander Zyga, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Aleksander Zyga (aut. dzieła rec.) s. 444
"Działalność publicystyczna i wydawnicza Adama Tomasza Chłędowskiego (1790-1855)", Janusz Śniadecki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1984) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Śniadecki (aut. dzieła rec.) s. 456
"Początki >>Tygodnika Powszechnego<<", Jerzy Turowicz, "Zeszyty Prasoznawcze" R.XXV, Kraków 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Turowicz (aut. dzieła rec.) s. 466
"Czasopisma i publikacje zbiorowe polskich futurystów", Andrzej K. Waśkiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 470