Znaleziono 14 artykułów

Kazimierz Malinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co wnosi nowego ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach? Kazimierz Malinowski s. 3-10
Wspomnienie pośmiertne : prof. dr Gwido Chmarzyński (1906-1973) Kazimierz Malinowski s. 3-6
Dyskusja o zasadach konserwatorskich : poglądy i wnioski Kazimierz Malinowski s. 13-22
Międzynarodowy charakter ochrony zabytków Kazimierz Malinowski s. 15-23
Turystyka kulturalna i międzynarodowa kampania na rzecz zabytków Kazimierz Malinowski s. 53-54
Trzy konferencje w sprawie konserwacji czołowych zabytków rzeźby romańskiej i gotyckiej Kazimierz Malinowski s. 55-62
Brneńska szkoła muzeologii Kazimierz Malinowski s. 55-58
Nagroda Polskiej Akademii Nauk za Katalog Zabytków Sztuki Kazimierz Malinowski s. 58-59
Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków - ICOMOS Kazimierz Malinowski s. 64-70
Dziesięciolecie Ustawy o Ochronie Dóbr Kultury i o Muzeach Kazimierz Malinowski s. 85-88
Ustawa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o ochronie i wykorzystaniu zabytków historii i kultury Kazimierz Malinowski s. 155-160
Nowa ustawa o ochronie zabytków w Niemieckiej Republice Demokratycznej Kazimierz Malinowski s. 208-210
"Tajna Armia Polska - Znak - konfederacja zbrojna. Zarys genezy, organizacji i działalności", Kazimierz Malinowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Kazimierz Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 262
"Prekursorzy muzeologii polskiej", Kazimierz Malinowski, Poznań 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Kazimierz Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 651-654