Znaleziono 6 artykułów

Franciszek Nowiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznane gazetki rękopiśmienne polskich studentów na Uniwersytecie Petersburskim z lat trzydziestych XIX wieku Franciszek Nowiński s. 19-34
Prasa w życiu polskich zesłańców – Syberia Wschodnia w połowie XIX w. Franciszek Nowiński s. 31-56
Uniwersytet Petersburski w systemie szkolnictwa uniwersyteckiego Rosji (do lat osiemdziesiątych XIX w.) Franciszek Nowiński s. 37-57
"Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832-1884", Franciszek Nowiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Leszek Zasztowt Franciszek Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 277-282
"Nieznane gazetki rękopiśmienne polskich studentów na Uniwersytecie Petersburskim z lat trzydziestych XIX wieku", Franciszek Nowiński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Franciszek Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 304
"Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym", Franciszek Nowiński, Gdańsk 1995 : [recenzja] Zbigniew Opacki Franciszek Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 359-363