Znaleziono 34 artykuły

Marek Andrzejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ryzyko w zarządzaniu firmą rodzinną Marek Andrzejewski s. 23-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe w banku komercyjnym w oparciu o doświadczenia z sanacji Banku Przemysłowego S.A. w Łodzi - wybrane problemy Marek Andrzejewski s. 33-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych na rynku finansowania nieruchomości w Polsce Marek Andrzejewski s. 37-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prasa polonijna w Szwajcarii. : problemy badawcze i zarys dziejów Marek Andrzejewski s. 69-94
Prasa internowanych w Szwajcarii żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych (1940-1945) Marek Andrzejewski s. 73-85
Networking i sieci biznesowe szansą dla rozwoju polskich firm rodzinnych Marek Andrzejewski s. 77-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firma rodzinna jako uczestnik organizacji wirtualnej Marek Andrzejewski s. 85-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem budowy teatru w Olsztynie w świetle źródeł niemieckich Marek Andrzejewski s. 91-93
Zarządzanie kryzysowe wobec ryzyka pierwszej sukcesji w polskich firmach rodzinnych Marek Andrzejewski s. 103-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kwestia przybycia do Szwajcarii Ignacego Mościckiego na przełomie 1939/1940 Marek Andrzejewski s. 105-110, 200
Szwajcaria wobec kwestii polskiej w latach II wojny światowej Marek Andrzejewski s. 121-136
Gabriel Narutowicz i jego rezygnacja z profesury w zurychskiej politechnice w 1919 r. Marek Andrzejewski s. 137-144
O potrzebie naukowej biografii Hermanna Rauschninga Marek Andrzejewski s. 165-176
Zagadnienia dziewiętnasto-­ i dwudziestowiecznej medycyny w szkolnych podręcznikach do nauczania historii w Austrii Marek Andrzejewski s. 167-175
"Für Glaube und Volkstum. Die katholische Wochenzeitung "Der Deutsche in Polen" (1934-1939) in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus", Pia Nordblom, Paderborn-München-Wien-Zürich 2000 : [recenzja] Marek Andrzejewski Pia Nordblom (aut. dzieła rec.) s. 178-181
Das Bild Polens in ausgewählten Geschichtsschulbüchern in der DDR Marek Andrzejewski s. 193-208
"Polen-Juden-Schweizer. Felix Calonder (1921-1937), „Exilpolens” Berner Emissäre (1939-1945), Die Schweiz und Katyn (1943)", Paul Stauffer, Mit einem Nachwort von Heiko Haumann, Zürich 2004, Verlag Neue Züricher Zeitung, ss. 231 : [recenzja] Marek Andrzejewski Heiko Haumann (aut. dzieła rec.) Paul Stauffer (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939). Stosunki polityczne", Henryk Stępniak, Gdańsk 2004 : [recenzja] Marek Andrzejewski Henryk Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Obraz Polski w austriackich podręcznikach szkolnych do historii Marek Andrzejewski s. 241-253
"Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu", Marek Andrzejewski, Lech Mokrzecki, Józef Arnold Włodarski, Gdańsk 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) Józef Arnold Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Prasa polonijna w Szwajcarii. Problemy badawcze i zarys dziejów", Marek Andrzejewski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 260
Alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy w niemieckich i polskich podręcznikach szkolnych Marek Andrzejewski s. 261-275
Zarys dziejów "Danziger Volksstimme" (1920-1936) Marek Andrzejewski s. 275-284
"Od Bismarcka do Schrödera : portrety niemieckich kanclerzy", Marek Andrzejewski, Gdańsk 2003 : [recenzja] Marek Prengel Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 282-287
"Vor dem Vergessen bewahren: Erinnerungen von Hans Fuchs Enkel des Gründers der >Danziger Neuesten Nachrichten< (1894–1944)", Marek Andrzejewski, Gdańsk 2015 : [recenzja] Izabela Olszewska Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Zur Sprechhandlungstaxonomie im publizistischen Material der >Danziger Neuesten Nachrichten< in der Freien Stadt Danzig", Jan Sikora, Gdańsk 2009 : [recenzja] Marek Andrzejewski Jan Sikora (aut. dzieła rec.) s. 452-456
„Vom Stiefkind zum Liebling. Die Entwicklung und Funktion des europäischen Schweizbildes bis zur Französischen Revolution”, Marysia Morkowska, Zürich 1997 : [recenzja] Marek Andrzejewski Marysia Morkowska (aut. dzieła rec.) s. 489-491
"Bollwerk Preussen? Preussen - Regierung, Reich - Länder - Problem und Sozialdemokratie 1928-1932", Hans-Peter Ehni, Bonn-Bad Godesberg 1975 : [recenzja] Marek Andrzejewski Hans-Peter Ehni (aut. dzieła rec.) s. 524-526
Kwestia polskiej szkoły w Piasutnie w świetle źródeł niemieckich Marek Andrzejewski s. 547-551
„Die russische Entdeckung der Schweiz: Ein Land, in dem nur gute und ehrbare Leute laben”, red. Jewgeni Netscheporuk, Zurich 1989 : [recenzja] Marek Andrzejewski Jewgeni Netscheporuk (aut. dzieła rec.) s. 555
"Polki w Wolnym Mieście Gdańsku", Gariela Danielewicz, Maria Koprowska, Mieczysława Walicka, wstępem poprzedził Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1985 : [recenzja] Marek Andrzejewski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Gabriela Danielewicz (aut. dzieła rec.) Maria Koprowska (aut. dzieła rec.) Mieczysława Walicka (aut. dzieła rec.) s. 617-618
"Studia Polono-Helvetica. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Rektoren der Jagiellonischen Universität Krakau und der Universität Basel”, red. Helena Madurowicz-Urbańska, Markus Mattmüller, Basel-Frankfurt am Main 1989 : [recenzja] Marek Andrzejewski Helena Madurowicz-Urbańska (aut. dzieła rec.) Markus Mattmüller (aut. dzieła rec.) s. 727-728
"Polacy w Szwajcarii", Jan Lewandowski, Lublin 1981 : [recenzja] Marek Andrzejewski Jan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 821-822
"Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924", Heinrich August Winkler, Berlin-Bonn 1984 : [recenzja] Marek Andrzejewski Heinrich August Winkler (aut. dzieła rec.) s. 935-936