Znaleziono 19 artykułów

Grzegorz Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy Młyn, woj. włocławskie. Stanowisko 6 Ryszard Grygiel Grzegorz Mazur Małgorzata Rybicka s. 29-30
Polskie Państwo Podziemne : nadzieje i rzeczywistość Janusz Marszalec Grzegorz Mazur Tomasz Strzembosz Rafał Wnuk Leszek Żebrowski s. 35-50
Wydawnictwa Agencyjne Biura Informacji i Propagandy (BiP) Komendy Głównej SZP-ZWZ-AK Grzegorz Mazur s. 87-98
Struktura bytowa człowieka w ujęciu Maxa Schellera Grzegorz Mazur s. 89-106
"Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i powstania warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej : katalog", Jadwiga Cieślakiewiecz, Hanna Falkowska, Andrzej Paczkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Grzegorz Mazur Jadwiga Cieślakiewicz (aut. dzieła rec.) Hanna Falkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 107-109
Adwokaci w pracy Grzegorza Mazura Zdzisław Krzemiński Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 117-120
"Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK : 1939-1945", Grzegorz Mazur, Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Stobiecki Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 124-128
Pochówki szkieletowe z cmentarzyska nowożytnego w Niedziałowicach, pow. chełmski, stanowisko 1, w świetle analizy antropologicznej Beata Borowska-Strugińska Grzegorz Mazur s. 139-142
Biografia generała Mieczysława Smorawińskiego Michał Jarnecki Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Kilka dokumentów z dziejów ruchu prometejskiego w II Rzeczypospolitej Marcin Kwiecień Grzegorz Mazur s. 157-171
Wiedza jako ukierunkowanie człowieka na sferę absolutną w ujęciu Maxa Schelera Grzegorz Mazur s. 187-201
Wyniki drugiego sezonu badań na cmentarzysku szkieletowym w Chełmie s. 197-201
Jerzy Julian Węgierski, 1915-2012 Grzegorz Mazur s. 233-237
Założenia tzw. drugiej konspiracji Grzegorz Mazur Marian Zgórniak s. 241-247
">>Przegląd Propagandowy<< - teoretyczno-propagandowe pismo konspiracyjne", Józef Lubiński, Grzegorz Mazur, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 2 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Józef Lubiński (aut. dzieła rec.) Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 263
"Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 - 5 II 1946", Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Katowice 2007: [recenzja] Zbigniew Mierzwiński Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) Jerzy Skwara (aut. dzieła rec.) Jerzy Węgierski (aut. dzieła rec.) s. 278-279
"Seria wydawnicza >>Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku : nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych<<”, Warszawa-Kijów 1998-2012 : [recenzja] Grzegorz Mazur s. 297-308
Zamach na marszałka Józefa Piłsudskiego Grzegorz Mazur s. 407-417
"Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii", t. 1–2, Warszawa–Bukareszt 2013 : [recenzja] Grzegorz Mazur s. 452-454