Znaleziono 14 artykułów

Małgorzata Rybicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grabina, gm. Łąck, woj. płockie, st. 5 Krzysztof Gowin Małgorzata Rybicka s. 1-2
Białka, st. 2, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 54-52 Małgorzata Rybicka s. 15
Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Pojezierzu Gostynińskim : wstępne wyniki badań w Stefanowie, stan. 4, gm. Gostynin, woj. płockie, i Grabinie, stan. 5, gm. Łąck, woj. płockie Krzysztof Gowin Małgorzata Rybicka s. 17-27
Brześć Kujawski, woj. włocławskie. Stanowisko 5 Ryszard Grygiel Małgorzata Rybicka s. 19
Stefanów, gm. Gostynin, woj. płockie, st. 4 Krzysztof Gowin Małgorzata Rybicka s. 24-25
Brześć Kujawski, woj. włocławskie. Stanowisko 4 Krzysztof Gowin Ryszard Grygiel Bogusław Maryniak Andrzej Pelisiak Małgorzata Rybicka s. 27-29
Annopol, st. 1, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 53-53/100 Piotr Papiernik Małgorzata Rybicka s. 28
Grzybów (Słubice), st. 23, gm. Słubice, woj. płockie, AZP 54-56 Małgorzata Rybicka s. 28
Nowy Młyn, woj. włocławskie. Stanowisko 6 Ryszard Grygiel Grzegorz Mazur Małgorzata Rybicka s. 29-30
Stefanów, gm. Gostynin, woj. płockie. Stanowisko 4 Krzysztof Gowin Małgorzata Rybicka s. 45-46
Witoldów, st. 1, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 54-52 Małgorzata Rybicka s. 57
Gostynin, woj. płockie. Stanowisko 19 Krzysztof Gowin Małgorzata Rybicka s. 58
    Zacytuj
  • Udostępnij
Witoldów, st. 1, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 54-52/108 Małgorzata Rybicka s. 78
Kaleń, st. 2, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 53-53/35 Małgorzata Rybicka s. 85