Znaleziono 24 artykuły

Michał Jarnecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między centralizmem a autonomią : administracja czechosłowacka na Rusi Zakarpackiej (1918-1938) Michał Jarnecki s. 3-17
Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna Michał Jarnecki s. 4-24
W poszukiwaniu mistycznego autentyzmu czyli Birma/Myanmar jako destynacja turystyki kulturowej Michał Jarnecki s. 21-42
"Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy", Armin Mikos von Rohrscheidt, 2008 : [recenzja] Michał Jarnecki Armin Mikos von Rohrscheidt (aut. dzieła rec.) s. 32-35
W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść i formę? Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 37-44
Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możliwości kontaktu z tzw. kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym doświadczeniu? Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Marek Nowacki Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 42-44
Jak można poprawić kompetencje pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur? Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos v. Rohrscheidt s. 44-51
"Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany", Armin Mikos von Rohrscheidt, Poznań 2013 : [recenzja] Michał Jarnecki Armin Mikos von Rohrscheidt (aut. dzieła rec.) s. 49-51
Czy istnieje potrzeba szerszej debaty z osobami i instytucjami kreującymi nowe produkty turystyki kulturowej? Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 53-58
Promocja turystyki kulturowej przez Internet : czy to wystarczy? Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Mieczysław K. Leniartek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos v. Rohrscheidt s. 54-58
Opinia w kwestii rozważanej deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika turystycznego Oleksiy Artyshuk Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Izabela Wyszowska Grzegorz Zajączkowski Piotr Zmyślony s. 56-70
Korzystanie ze źródeł internetowych do publikacji naukowych Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Armin Mikos v. Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 59-64
Czy poprawne jest zastępowanie szeroko rozumianych pojęć "krajoznawstwo" i "turystyka" : rozumiana jako peregrynacje wąsko brzmiącymi terminami w rodzaju "turystyka kulturowa", "turystyka wypoczynkowa" itd.? Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheidt s. 60-64
Znaczenie turystyki kulturowej dla procesów zmiany społecznej w dobie globalizacji Magdalena Banaszkiewicz Karolina Fidyk Michał Jarnecki Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 65-69
Czy turystyka podąża w stronę epoki zrekonstruowanych zespołów architektonicznych? Przemysław Buryan Michał Jarnecki Elżbieta Puchnarewicz Armin Mikos von Rohrscheidt s. 72-76
Turystyka kulturowa a globalizacja Magdalena Banaszkiewicz Michał Jarnecki Marek Kazimierczak Agata Niemczyk Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 81-89
Jak połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne, wieloaspektowe badanie stanu turystyki kulturowej w Polsce? Karolina Buczkowska Przemysław Buryan Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Piotr Kociszewski Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Agata Niemczyk Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt s. 81-88
Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? Przemysław Buryan Michał Jarnecki Piotr Kociszewski Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Agata Niemczyk Piotr Zmyślony s. 86-94
Problem "skansenizacji" dziedzictwa kulturowego w turystyce Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt s. 88-95
Wytyczanie granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki Michał Jarnecki Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 89-92
Wpływ wielkich, międzynarodowych imprez sportowych na rozwój turystyki kulturowej Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Ewa Malchrowicz Armin Mikos von Rohrscheidt s. 93-99
Biografia generała Mieczysława Smorawińskiego Michał Jarnecki Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Wywiad wojskowy II RP wobec zagrożenia wojennego Michał Jarnecki Piotr Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 155-158
Muzeum Anestezjologii w Ostrowie Wlkp. ... : czyli ocalić od zapomnienia Michał Jarnecki s. 227-235