Znaleziono 19 artykułów

Łukasz Gaweł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych Łukasz Gaweł s. 4-18
Szlaki dziedzictwa kulturowego – praktyka zarządzania : refleksje po audycie śląskiego Szlaku Zabytków Techniki Łukasz Gaweł s. 5-27
Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji "stakeholders" Łukasz Gaweł s. 31-40
W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść i formę? Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 37-44
"Pocztówki z Kresów przedwojennej Polski", Piotr Jacek Jamski, Warszawa 2012 : [recenzja] Łukasz Gaweł Piotr Jacek Jamski (aut. dzieła rec.) s. 41-42
Na jakiej podstawie i w uwzględnieniem jakich aspektów można mierzyć efektywność turystyczną eventów umożliwiając ich porównywalność? Jacek Borzyszkowski Łukasz Gaweł Agnieszka Matusiak Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 42-48
Czy absolwenci studiów ukierunkowanych na turystykę kulturową są/będą przygotowani do pracy zawodowej w turystyce? Jacek Borzyszkowski Karolina Buczkowska Łukasz Gaweł Zygmunt Kruczek Marek Nowacki Agnieszka Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Izabela Wyszowska s. 50-65
Jak powinna być rozwijana w Polsce struktura szlaków dziedzictwa kulturowego? Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 51-57
Rola turystyki kulturowej w życiu społeczno-gospodarczym polskich gmin, powiatów czy województw : czy jest właściwie eksponowana, czy też nie? Jacek Borzyszkowski Łukasz Gaweł Zygmunt Kruczek Mieczysław Leniartek Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 54-62
"Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii", Jacek Purchla, Norway : [recenzja] Łukasz Gaweł Jacek Purchla (aut. dzieła rec.) s. 61-65
Czy powinny zostać wskazane i odpowiednio promowane sztandarowe obiekty, miejsca lub szlaki kulturowe w Polsce? Magdalena Banaszkiewicz Jacek Borzyszkowski Karolina Fidyk Łukasz Gaweł Zygmunt Kruczek Mieczysław Leniartek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Grzegorz Zajączkowski s. 83-89
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - w stronę nowej metodologii Łukasz Gaweł s. 87-100
Problem "skansenizacji" dziedzictwa kulturowego w turystyce Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt s. 88-95
Samoświadomość turysty kulturowego Magdalena Banaszkiewicz Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Karolina Fidyk Łukasz Gaweł Ewa Malchrowicz Armin Mikos von Rohrscheidt s. 96-101
"La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristiana", Łukasz Gaweł, Siena 2009 : [recenzja] Sławomir Zieliński Łukasz Gaweł (aut. dzieła rec.) s. 201-203
V Zjazd teologów fundamentalnych w Polsce – „Biblia w ujęciu teologii fundamentalnej” (Toruń 24-25 września 2009 r.) Łukasz Gaweł s. 222-223
"La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristiana", Łukasz Gaweł, Siena 2009 : [recenzja] Piotr Liszka Łukasz Gaweł (aut. dzieła rec.) s. 304-306
Konferencja: „Kultura – domena naukowców czy dom mieszkalny człowieka?” (Kraków, 28 października 2010) Łukasz Gaweł s. 313-315
VII zjazd stowarzyszenia teologów fundamentalnych w Polsce – „Apologia Kościoła dziś” (Gdańsk, 21–23 września 2011 r.) Łukasz Gaweł s. 653-656