Znaleziono 18 artykułów

Magdalena Banaszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości Magdalena Banaszkiewicz s. 4-16
Turystyka kulturowa – przypadek Sankt Petersburga Magdalena Banaszkiewicz s. 17-29
Rosyjska turystyka kulturowa w Krakowie Magdalena Banaszkiewicz s. 18-31
Antropolog wobec odmienności kulturowej i przyrodniczej : Refleksje Marii Czaplickiej z ekspedycji syberyjskiej Magdalena Banaszkiewicz s. 32-46
"Turystyka w naukach humanistycznych", red. nauk. R. Winiarski, Warszawa 2008 : [recenzja] Magdalena Banaszkiewicz Ryszard Winiarski (aut. dzieła rec.) s. 33-36
"Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek", Zygmunt Kruczek, Kraków 2010 : [recenzja] Magdalena Banaszkiewicz Zygmunt Kruczek (aut. dzieła rec.) s. 42-43
Jak można poprawić kompetencje pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur? Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos v. Rohrscheidt s. 44-51
"Wielokulturowość w turystyce", Elżbieta Puchnarewicz : [recenzja] Magdalena Banaszkiewicz Elżbieta Puchnarewicz (aut. dzieła rec.) s. 50-53
Opinia w kwestii rozważanej deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika turystycznego Oleksiy Artyshuk Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Izabela Wyszowska Grzegorz Zajączkowski Piotr Zmyślony s. 56-70
Znaczenie turystyki kulturowej dla procesów zmiany społecznej w dobie globalizacji Magdalena Banaszkiewicz Karolina Fidyk Michał Jarnecki Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 65-69
"Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie", Z. Kruczek, Kraków 2012 : [recenzja] Magdalena Banaszkiewicz Z. Kruczek (aut. dzieła rec.) s. 65-68
"Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski", Magdalena Banaszkiewicz, Kraków 2012 : [recenzja] Karolina Buczkowska Magdalena Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 72-75
Edukacja Regionalna a turystyka kulturowa Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 79-84
Turystyka kulturowa a globalizacja Magdalena Banaszkiewicz Michał Jarnecki Marek Kazimierczak Agata Niemczyk Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 81-89
Czy powinny zostać wskazane i odpowiednio promowane sztandarowe obiekty, miejsca lub szlaki kulturowe w Polsce? Magdalena Banaszkiewicz Jacek Borzyszkowski Karolina Fidyk Łukasz Gaweł Zygmunt Kruczek Mieczysław Leniartek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Grzegorz Zajączkowski s. 83-89
Problem "skansenizacji" dziedzictwa kulturowego w turystyce Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt s. 88-95
Samoświadomość turysty kulturowego Magdalena Banaszkiewicz Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Karolina Fidyk Łukasz Gaweł Ewa Malchrowicz Armin Mikos von Rohrscheidt s. 96-101
Pamiątki turystyczne - miniatura czy karykatura dziedzictwa kulturowego? Magdalena Banaszkiewicz s. 167-178