Znaleziono 16 artykułów

Agata Niemczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego : analiza wybranych obszarów zachowań Agata Niemczyk s. 79-89
Produkty systemowe na rynku turystycznym Agata Niemczyk s. 79-99
Turystyka kulturowa a globalizacja Magdalena Banaszkiewicz Michał Jarnecki Marek Kazimierczak Agata Niemczyk Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 81-89
Jak połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne, wieloaspektowe badanie stanu turystyki kulturowej w Polsce? Karolina Buczkowska Przemysław Buryan Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Piotr Kociszewski Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Agata Niemczyk Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt s. 81-88
Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? Przemysław Buryan Michał Jarnecki Piotr Kociszewski Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Agata Niemczyk Piotr Zmyślony s. 86-94
Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa) Agata Niemczyk Renata Seweryn s. 92-105
Osoby samotne i ich zachowania turystyczne związane z podróżami kulturowymi : wybrane problemy Agata Niemczyk s. 95-107
Turyści krajowi i zagraniczni oraz ich zachowania związane z podróżami kulturowymi Agata Niemczyk s. 105-118
Zmiany zachowań turystycznych Polaków w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych : wybrane aspekty Agata Niemczyk s. 135-146
Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej Agata Niemczyk s. 167-179
Uniwersytet trzeciego wieku jako antidotum na czas wolny polskich seniorów : na przykładzie UTW w Nowym Sączu Jarosław A. Handzel Agata Niemczyk s. 271-280
Konsument na rynku turystycznym XXI wieku : wybrane aspekty Agata Niemczyk s. 281-289
Rola uwarunkowań psychologicznych w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku turystycznym – wybrane aspekty Agata Niemczyk s. 355-365
Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę : wyniki badań empirycznych Agata Niemczyk Renata Seweryn s. 459-485
Internet jako nowoczesne medium na współczesnym rynku turystycznym Agata Niemczyk s. 567-573
Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce Agata Niemczyk s. 613-626