Znaleziono 26 artykułów

Agnieszka Matusiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej : dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska Agnieszka Matusiak s. 4-19
Erytrea – inne oblicze Afryki Seweryn Gałysz Agnieszka Matusiak s. 5-20
"Tożsamość w podróży : wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki", Hanna Mamzer, 2003 : [recenzja] Agnieszka Matusiak Hanna Mamzer (aut. dzieła rec.) s. 25-27
Turystyka w Iranie - analiza potencjału i ocena perspektyw rozwoju Agnieszka Matusiak s. 32-53
Cena dziedzictwa Karolina Buczkowska Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt s. 42-46
Na jakiej podstawie i w uwzględnieniem jakich aspektów można mierzyć efektywność turystyczną eventów umożliwiając ich porównywalność? Jacek Borzyszkowski Łukasz Gaweł Agnieszka Matusiak Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 42-48
Jakie są perspektywy rozwoju turystyki: pielgrzymkowej, religijnej i kulturowej na terenie Polski i w Europie? Agnieszka Matusiak Agnieszka Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Paweł Różycki Andrzej Stasiak Izabela Wyszowska Piotr Zmyślony s. 47-56
"Góry - Człowiek - Turystyka", Piotr Cybula, Marek Czyż, Sabina Owsianowska, Kraków 2011 : [recenzja] Agnieszka Matusiak Piotr Cybula (aut. dzieła rec.) Marek Czyż (aut. dzieła rec.) Sabina Owsianowska (aut. dzieła rec.) s. 52-55
Czy istnieje potrzeba szerszej debaty z osobami i instytucjami kreującymi nowe produkty turystyki kulturowej? Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 53-58
Promocja turystyki kulturowej przez Internet : czy to wystarczy? Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Mieczysław K. Leniartek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos v. Rohrscheidt s. 54-58
Człowiek podróżuje, tworzy, bawi się Agnieszka Matusiak Wojciech Muszyński (aut. dzieła rec.) Marek Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 54-58
Umiejętyności i zakres wiedzy niezbędne dla przewodników i pilotów obsługujących turystów kulturowych Janusz Hochleitner Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Izabela Wyszowska s. 54-62
Kreatywność w odniesieniu do turystyki kulturowej Karolina Buczkowska Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt s. 56-58
Czy konieczne i wskazane jest wyodrębnianie komórek zajmujących się tylko kwestiami z zakresu turystyki kulturowej w strukturach instytucji odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w dużych miastach? Jacek Borzyszkowski Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 57-61
Korzystanie ze źródeł internetowych do publikacji naukowych Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Armin Mikos v. Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 59-64
Znaczenie turystyki kulturowej dla procesów zmiany społecznej w dobie globalizacji Magdalena Banaszkiewicz Karolina Fidyk Michał Jarnecki Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 65-69
Jakie możliwości, zadania i perspektywy stoją przed polskim muzealnictwem regionalnym w kontekście wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej poszczególnych regionów? Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 71-78
Rzeczywista wielkość ruchu turystyki kulturowej oraz dynamika jego zmian w ostatnich latach Przemysław Buryan Piotr Kociszewski Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt s. 72-79
Białe plamy turystyki kulturowej Przemysław Buryan Zygmunt Kruczek Ewa Malchrowicz-Mośko Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 77-84
Edukacja Regionalna a turystyka kulturowa Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 79-84
Jak połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne, wieloaspektowe badanie stanu turystyki kulturowej w Polsce? Karolina Buczkowska Przemysław Buryan Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Piotr Kociszewski Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Agata Niemczyk Marek Nowacki Armin Mikos von Rohrscheidt s. 81-88
Czy powinny zostać wskazane i odpowiednio promowane sztandarowe obiekty, miejsca lub szlaki kulturowe w Polsce? Magdalena Banaszkiewicz Jacek Borzyszkowski Karolina Fidyk Łukasz Gaweł Zygmunt Kruczek Mieczysław Leniartek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Grzegorz Zajączkowski s. 83-89
Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? Przemysław Buryan Michał Jarnecki Piotr Kociszewski Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Agata Niemczyk Piotr Zmyślony s. 86-94
Problem "skansenizacji" dziedzictwa kulturowego w turystyce Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt s. 88-95
Przestrzenie sakralne jako znaczący element atrakcyjności turystycznej Cieszyna Agnieszka Matusiak s. 209-221
"W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy "Młodej Muzy"", Agnieszka Matusiak, Wrocław 2006 : [recenzja] Monika Wróblewska Agnieszka Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 296-298