Znaleziono 3 artykuły

Mieczysław Leniartek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola turystyki kulturowej w życiu społeczno-gospodarczym polskich gmin, powiatów czy województw : czy jest właściwie eksponowana, czy też nie? Jacek Borzyszkowski Łukasz Gaweł Zygmunt Kruczek Mieczysław Leniartek Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 54-62
Organizowanie ruchu turystycznego i kształtowanie przestrzeni turystycznej w miejscowościach uzdrowiskowych Mieczysław Leniartek s. 64
Czy powinny zostać wskazane i odpowiednio promowane sztandarowe obiekty, miejsca lub szlaki kulturowe w Polsce? Magdalena Banaszkiewicz Jacek Borzyszkowski Karolina Fidyk Łukasz Gaweł Zygmunt Kruczek Mieczysław Leniartek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Grzegorz Zajączkowski s. 83-89