Znaleziono 19 artykułów

Paulina Ratkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karnawał w perspektywie Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Andrzej Bełkot Paulina Ratkowska s. 4-20
City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych Monika Prylińska Paulina Ratkowska s. 4-16
O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze Paulina Ratkowska s. 26-46
"Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce", Dominik Orłowski, Elżbieta Puchnarewicz, Warszawa 2010 : [recenzja] Paulina Ratkowska Dominiki Orłowski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Puchnarewicz (aut. dzieła rec.) s. 28-31
O turystyce i nie tylko z punktu widzenia prawodawstwa międzynarodowego : "Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej" Paulina Ratkowska Stanisław Andrzej Bąk (aut. dzieła rec.) s. 29-31
Pokazać i zarobić. "Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać", praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stasiaka, Łódź 2009 : [recenzja] Paulina Ratkowska Andrzej Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 31-32
"Turystyka religijna : zagadnienia interdyscyplinarne", Zdzisław Kroplewski, Aleksander Panasiuk, Szczecin 2011 : [recenzja] Paulina Ratkowska Zdzisław Kroplewski (aut. dzieła rec.) Aleksander Panasiuk (aut. dzieła rec.) s. 36-40
Na jakiej podstawie i w uwzględnieniem jakich aspektów można mierzyć efektywność turystyczną eventów umożliwiając ich porównywalność? Jacek Borzyszkowski Łukasz Gaweł Agnieszka Matusiak Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 42-48
Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możliwości kontaktu z tzw. kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym doświadczeniu? Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Marek Nowacki Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 42-44
Miały być razem, a są wciąż obok siebie : "Kultura i turystyka razem, ale jak?", Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stasiaka Paulina Ratkowska Andrzej Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 43-46
Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej? Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 43-47
"Terra incognita w turystyce", red. M. Leniartek, Wrocław 2009 : [recenzja] Paulina Ratkowska Mieczysław K. Leniartek (aut. dzieła rec.) s. 47-49
Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie (pod redakcją Marka Kazimierczaka) : uwagi na marginesie lektury Paulina Ratkowska Marek Kazimierczak (aut. dzieła rec.) s. 49-52
"Współczesne podróże kulturowe", Marek Kazimierczak, Poznań 2010 : [recenzja] Paulina Ratkowska Marek Kazimierczak (aut. dzieła rec.) s. 55-60
Opinia w kwestii rozważanej deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika turystycznego Oleksiy Artyshuk Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Izabela Wyszowska Grzegorz Zajączkowski Piotr Zmyślony s. 56-70
Wspólna polityka Unii Europejskiej jako całości w odniesieniu do turystyki kulturowej Karolina Buczkowska Sylwia Kaczmarek Andrzej Kowalczyk Kazimiera Orzechowska-Kowalska Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Paweł Różycki s. 63-68
Jakie możliwości, zadania i perspektywy stoją przed polskim muzealnictwem regionalnym w kontekście wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej poszczególnych regionów? Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 71-78
"From Mediaeval to Renaissance? : Chaucer's position on past gentility", A. J. Minnis, "Proceedings of the British Academy", vol. 72 (1986), Oxford 1987, s. 206-245 : [recenzja] Paulina Ratkowska A. J. Minnis (aut. dzieła rec.) s. 101-103
Drewniana rzeźba Marii z Dzieciątkiem w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie : odblask sztuki Tilmana Riemenschneidera Paulina Ratkowska s. 134-141
    Zacytuj
  • Udostępnij