Znaleziono 26 artykułów

Aleksander Panasiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Aleksander Panasiuk s. 5
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Wstęp Zdzisław Kroplewski Aleksander Panasiuk s. 7
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 11-12
"Turystyka religijna : zagadnienia interdyscyplinarne", Zdzisław Kroplewski, Aleksander Panasiuk, Szczecin 2011 : [recenzja] Paulina Ratkowska Zdzisław Kroplewski (aut. dzieła rec.) Aleksander Panasiuk (aut. dzieła rec.) s. 36-40
"Turystyka religijna", Zdzisław Kroplewski, Aleksander Panasiuk, Szczecin 2010 : [recenzja] Armin Mikos von Rohrscheidt Zdzisław Kroplewski (aut. dzieła rec.) Aleksander Panasiuk (aut. dzieła rec.) s. 39-44
Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego Aleksander Panasiuk s. 93-106
Relacje na rynku turystycznym Aleksander Panasiuk s. 101-114
The Structure of the Health Resort Tourism Brand Aleksander Panasiuk s. 125-137
Asymetria informacji na rynku turystycznym Aleksander Panasiuk s. 149-158
The Directions of Shaping the Regional Tourism Policy in View of the Use of The European Union Funds Aleksander Panasiuk s. 149-161
Polityka regionalna w zakresie rozwoju turystyki w aspekcie wykorzystania środków Unii Europejskiej Aleksander Panasiuk s. 187-199
Rola informacji turystycznej w kształtowaniu potencjału turystycznego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego Aleksander Panasiuk s. 227-238
Współczesne problemy światowego popytu turystycznego Aleksander Panasiuk s. 264-280
Determinanty funkcjonowania regionalnego systemu informacji turystycznej Aleksander Panasiuk s. 271-282
Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007–2013 i 2014–2020 Aleksander Panasiuk s. 275-288
Popyt turystyczny jako obszar polityki społeczno-gospodarczej w Polsce Aleksander Panasiuk s. 357-370
Dylematy promocji produktu turystyki religijnej Aleksander Panasiuk s. 361-371
Informacja turystyczna jako obszar aktywności samorządu gminnego w społeczeństwie informacyjnym Aleksander Panasiuk s. 735-746