Znaleziono 9 artykułów

Sławomir Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozumienie wiarygodności w apologetyce i we współczesnej teologii fundamentalnej Sławomir Zieliński s. 52-67
Biblia w ujęciu apologetów francuskich XIX i XX wieku Sławomir Zieliński s. 55-86
Antropologia Maurice’a Blondela i kryzys modernistyczny Sławomir Zieliński s. 78-95
"La théologie catholique", Jean-Pierre Torrell, Paris 2008 : [recenzja] Sławomir Zieliński Jean-Pierre Torrell (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Vous serez comme des dieux", Georges-Marie Cottier, Paris 2008 : [recenzja] Sławomir Zieliński Georges-Marie Cottier (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristiana", Łukasz Gaweł, Siena 2009 : [recenzja] Sławomir Zieliński Łukasz Gaweł (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Tożsamość człowieka a jego postawa prospołeczna : materiały z sympozjum wykładowców teologii fundamentalnej, Katowice 22–24 IX 2003 r. Jacek Kempa Andrzej Stefan Nowicki Sławomir Zieliński s. 250-274
Podstawy apologetyki konstruktywnej Paula de Brogliego Sławomir Zieliński s. 285-299
Ks. prof. dr hab. Jerzy Cuda - teolog objawionej antropologii Sławomir Zieliński s. 321-332