Znaleziono 39 artykułów

Piotr Liszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja myśli św. Augustyna w teologii nowożytnej Piotr Liszka s. 21-38
Godność osoby ludzkiej jako istotny element nowości chrześcijańskiej realizowanej w Kościele Chrystusowym Piotr Liszka s. 27-44
Najświętsza Maryja, Dziewica i Oblubienica Piotr Liszka s. 27-61
Dynamizm jedności Osób Bożych w Trójcy Świętej Piotr Liszka s. 29-40
Kościół Chrystusowy w Kościołach naszych czasów Piotr Liszka s. 33-37
Zagadnienia teologiczne w świetle struktury osoby Piotr Liszka s. 41-48
Dogmat chalcedoński syntezą wcześniejszych formuł dogmatycznych i punktem odniesienia przyszłych Piotr Liszka s. 55-72
Trynitologia po Soborze Watykańskim II Piotr Liszka s. 61-78
Maryja a Eucharystia w kontekście misterium Kościoła Piotr Liszka s. 61-77
Maryja we współczesnych traktatach o Trójcy Świętej Piotr Liszka s. 62-93
Pochodzenie Ducha Świętego w tradycji wschodniej i zachodniej Piotr Liszka s. 75-96
Znaczenie alegorii w historii myśli teologicznej Piotr Liszka s. 75-95
Styk czasu z wiecznością w misterium Chrystusa Piotr Liszka s. 79-89
Maryja Nosicielka Ducha Świętego Piotr Liszka s. 88-102
Pochodzenie Ducha Świętego według Tradycji wschodniej Piotr Liszka s. 89-115
Bóg : miłość trójjedyna źródłem i celem człowieka Piotr Liszka s. 109-136
Anagogia personalistyczna jako metoda teologiczna ujmująca integralnie jedność i wielość Piotr Liszka s. 111-132
Ciemności wiary Maryi Piotr Liszka s. 118-137
Pośredniczka w Duchu Świętym Piotr Liszka s. 130-160
Wielki Czwartek - Chleb Życia Piotr Liszka s. 141-142
Mariologia personalistyczna integralna Piotr Liszka s. 147-153
"Charyzmatyczna moc życia zakonnego", Piotr Liszka, Wrocław 1996 : [recenzja] Bogdan Ferdek Piotr Liszka (aut. dzieła rec.) s. 153-156
Samostanowienie Maryi Piotr Liszka s. 157-171
Odziaływanie hellenizmu na judaizm Piotr Liszka s. 161-178
Architektura w dziejach teologii Piotr Liszka s. 163-174
Interpretacja terminu "anima" w Piśmie Świętym i w teologii Piotr Liszka s. 193-206
Teologiczny kontekst intuicji Piotr Liszka s. 197-211
"Mediatrix in Spiritu Mediatore : pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej", Grzegorz M. Bartosik, Lublin 2006 : [recenzja] Piotr Liszka Grzegorz M. Bartosik (aut. dzieła rec.) s. 211-212
Objawienie Pańskie, Jesteśmy ludem szukającym Pana Piotr Liszka s. 228-230
2. Niedziela zwykła, Chrystus światłem na szare dni Piotr Liszka s. 231-233
Maryja a Bóg Ojciec w teologii wyzwolenia Piotr Liszka s. 239-255
Magazyn tekstów do publikacji naukowych Piotr Liszka s. 264-266
21 niedziela zwykła, Bogu naszemu chcemy służyć Piotr Liszka s. 272-274
32. Niedziela zwykła, Nasza przyszłość Piotr Liszka s. 274-276
33. Niedziela zwykła, Skarb życia człowieka Piotr Liszka s. 276-278
"Ekumeniczne usprawiedliwienie podzielonych grzeszników. Recepcja wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu w teologii katolickiej", Jarosław Mariusz Lipniak, Świdnica 2006 : [recenzja] Piotr Liszka Jarosław Mariusz Lipniak (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Ku cywilizacji miłości : pokłosie IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym 14-21 września 2006 roku", red. W. Wenz, Wrocław 2006 : [recenzja] Piotr Liszka W. Wenz (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristiana", Łukasz Gaweł, Siena 2009 : [recenzja] Piotr Liszka Łukasz Gaweł (aut. dzieła rec.) s. 304-306
Historiozofia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Piotr Liszka s. 391-406