Znaleziono 80 artykułów

Bogdan Ferdek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekumeniczna lektura chrystologii Dietricha Bonhoeffera Bogdan Ferdek s. 7-17
Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” w perspektywie ekumenicznej Bogdan Ferdek s. 11-24
Chrystus czy Wodnik? Bogdan Ferdek s. 21-32
Maryja w tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa Bogdan Ferdek s. 21-34
Zjednoczona z Synem w Duchu Świętym Bogdan Ferdek s. 23-33
Dogmatyka Modlitwy Pańskiej Bogdan Ferdek s. 25-33
Nauczanie Kościoła katolickiego o nierozerwalności małżeństwa w aspekcie dogmatyczno-historycznym Bogdan Ferdek s. 27-40
Zagadnienie kwestii społecznej w kulcie Najświętszego Serca Jezusa Bogdan Ferdek s. 29-44
Związek protologii z eschatologią Bogdan Ferdek s. 33-41
Boże macierzyństwo Maryi a Eucharystia Bogdan Ferdek s. 33-44
Eschatologia nowych ruchów religijnych Bogdan Ferdek s. 35-43
Odpust w świetle Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu Bogdan Ferdek s. 37-45
Misterium niepokalanego poczęcia w mariologii bł. Johna H. Newmana Bogdan Ferdek s. 37-50
Deklaracja Dominus Iesus jako współczesne wyznanie wiary Bogdan Ferdek s. 39-55
Eschatologia i wolność Bogdan Ferdek s. 43-51
Wzajemna relacja między lex orandi a lex credendi Bogdan Ferdek s. 45-60
Pustostany w niebie, tłok w piekle? Teologia o wiecznych losach człowieka Bogdan Ferdek s. 45-54
Objawienia maryjne a znaki czasów Bogdan Ferdek s. 47-58
Czy cierpiący Bóg może być piękny? Odpowiedź lady Juliany z Norwich Bogdan Ferdek s. 53-62
Współczesny człowiek wobec wydarzenia śmierci Bogdan Ferdek s. 57-64
Modele ekumenizmu według Josepha Ratzingera Bogdan Ferdek s. 61-76
Eucharystia i przyszłość Bogdan Ferdek s. 63-69
„Charta Oecumenica” jako nowy impuls dla ekumenii Bogdan Ferdek s. 65-73
New Age wobec przyszłości : próba teologicznej oceny Bogdan Ferdek s. 69-83
Teologiczne podstawy egzorcyzmów Bogdan Ferdek s. 73-82
Misterium Trójcy Świętej w teologii feministycznej Bogdan Ferdek s. 83-96
18 niedziela zwykła - 1 VIII 1993 Dałeś nam chleb z nieba Bogdan Ferdek s. 96-97
21 niedziela zwykła - 22 VIII 1993 Jezus Chrystus - największy z ludzi czy więcej niż cieśla? Bogdan Ferdek s. 100-101
Maryja pierwowzorem macierzyńskiej funkcji Kościoła Bogdan Ferdek s. 104-116
Sekty i nowe ruchy religijne jako problem ekumeniczny Bogdan Ferdek s. 107-113
"New Age Wörterbuch", E. Gruber, S. Fassberg, Freiburg-Basel-Wien 1988 : [recenzja] Bogdan Ferdek S. Fassberg (aut. dzieła rec.) E. Gruber (aut. dzieła rec.) s. 113-115
2 niedziela zwykła - Bóg powołuje człowieka Bogdan Ferdek s. 124-125
3 niedziela zwykła - Nawrócenie - wciąż aktualne zadanie Bogdan Ferdek s. 125-126
Chrystokształtność Maryi Bogdan Ferdek s. 142-156
Literacka teologia przebóstwienia Angelusa Silesiusa Bogdan Ferdek s. 143-156
15 niedziela zwykła - Sakrament namaszczenia chorych Bogdan Ferdek s. 145-146
17 niedziela zwykła - Cud rozmnożenia chleba - zapowiedzią Eucharystii Bogdan Ferdek s. 148-149
"Charyzmatyczna moc życia zakonnego", Piotr Liszka, Wrocław 1996 : [recenzja] Bogdan Ferdek Piotr Liszka (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Der Mensch auf der Suche nach Gott – die Frage der Religionen", Horst Bürkle, Paderborn 1996 : [recenzja] Bogdan Ferdek Horst Bürkle (aut. dzieła rec.) s. 156-158
Niedziela Palmowa - Sąd nad Jezusem Bogdan Ferdek s. 158
Soteriologiczne elementy New Age i ideologii laicyzmu w świetle teologicznej krytyki Bogdan Ferdek s. 159-171
25 niedziela zwykła, Aktywność w Kościele Bogdan Ferdek s. 166-167
26 niedziela zwykła, Chciwość Bogdan Ferdek s. 167
"Księga żałoby i śmierci", Marian Wańczowski, współpr. Mirosław Lenart, Ewa Maciesowicz, Opole 1993 : [recenzja] Bogdan Ferdek Mirosław Lenart (aut. dzieła rec.) Ewa Maciesowicz (aut. dzieła rec.) Marian Wańczowski (aut. dzieła rec.) s. 173-175
22 niedziela zwykła, Religijność wewenętrza czy zewnętrzna? Bogdan Ferdek s. 184-185
Wniebowzięcie NMP, Znak pociechy i niezawodnej nadziei Bogdan Ferdek s. 185-186
NMP Bożej Rodzicielki, "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela" Bogdan Ferdek s. 187-188
Św. Apostołów Piotra i Pawła - Misja Kościoła Bogdan Ferdek s. 189-190
Zmartwychwstanie Pańskie, Zmartwychwstały Chrystus przyszłością człowieka Bogdan Ferdek s. 193-194
"The Theology of Pope Benedict XVI: The Christocentric Shift", Emery de Gaál, New York 2010 : [recenzja] Bogdan Ferdek Emery de Gaál (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Wędrówki przez rok kościelny z Benedyktem XVI", Bogdan Giemza, Kraków 2007 : [recenzja] Bogdan Ferdek Bogdan Giemza (aut. dzieła rec.) s. 194-198
2. Niedziela Wielkanocna, Problem ateizmu Bogdan Ferdek s. 194-195
3 niedziela Wielkiego Postu, "Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska" Bogdan Ferdek s. 203-204
NMP Królowej Polski, "Janogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką..." Bogdan Ferdek s. 203-204
Integralność i interdyscyplinarność w mariologicznym wykładzie Bogdan Ferdek s. 203-213
5 niedziela wielkanocna, Wezwanie do wiary Bogdan Ferdek s. 205-206
"Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny", Bogdan Ferdek, Wrocław 1997 : [recenzja] Andrzej Anderwald Bogdan Ferdek (aut. dzieła rec.) s. 210-212
Matki Boskiej Częstochowskiej, Jasnogórska ewangelizacja wolności Bogdan Ferdek s. 214-215
3 niedziela adwentu, "Zawsze się radujcie" Bogdan Ferdek s. 217-218
24. niedziela zwykła, Powrót do Boga Bogdan Ferdek s. 219-220
Dialog o Matce Pana w kontekście różańca Bogdan Ferdek s. 220-232
14. niedziela zwykła, "Wysławiam Cię Ojcze" Bogdan Ferdek s. 221-222
"Jesteśmy Kościołem Trójjedynego Boga : kolegialność Kościoła według Yves’a Congara", Roman Słupek, Lublin 2004 : [recenzja] Bogdan Ferdek Roman Słupek (aut. dzieła rec.) s. 221-223
15. niedziela zwykła, "Na żyznej ziemi ziarno wyda plony" Bogdan Ferdek s. 222-223
Głosiciel Chrystusa dzisiaj Bogdan Ferdek s. 227-232
"Sekty i nowe ruchy religijne", Bogdan Ferdek, Wrocław 1998 ; {recenzja] Andrzej Anderwald Bogdan Ferdek (aut. dzieła rec.) s. 249-252
1. Niedziela Wielkiego Postu, Posypanie popiołem i co dalej? Bogdan Ferdek s. 249-250
2. Niedziela Wielkiego Postu, Góra Przemienienia objawieniem Boga Ojca Bogdan Ferdek s. 250-251
Wielki Czwartek, Ofiarniczy charakter Eucharystii Bogdan Ferdek s. 251-252
Wielki Piątek, Ukrzyżowany Chrystus usprawiedliwieniem grzeszników Bogdan Ferdek s. 253
Wigilia Paschalna, Kamień odsunięty od grobu jako znak potęgi Boga Bogdan Ferdek s. 254
19. niedziela zwykła, oto wielka tajemnica wiary Bogdan Ferdek s. 255-256
Wniebowzięcie NMP, Wiara drogą do Wniebowzięcia Bogdan Ferdek s. 256-258
Niedziela Wielkanocna Bóg daje nam przyszłość Bogdan Ferdek s. 263-264
2. Niedziela wielkanocna Duchowe zmartwychwstanie Bogdan Ferdek s. 264-265
Niedziela Trójcy Świętej, Trójca Święta i jedność Kościoła Bogdan Ferdek s. 277-278
Ekumeniczny wymiar polskiej mariologii posoborowej Bogdan Ferdek s. 288-300
Zakończenie roku szkolnego, Jest czas nauki i czas wakacji zawsze z Bogiem Bogdan Ferdek s. 296-297
Rola objawień maryjnych w ewangelizacji Bogdan Ferdek s. 331-344
Maryja jako prorokini według kardynała Leo Scheffczyka Bogdan Ferdek s. 448-460