Znaleziono 29 artykułów

Roman Słupek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Roman Słupek s. 5-7
Od Redakcji Roman Słupek s. 5-7
Od redakcji Roman Słupek s. 5-6
From the Editor Roman Słupek s. 7-8
From the Editor Roman Słupek s. 8-10
From the Editor Roman Słupek s. 8-10
Kościół to my : czynniki kształtujące świadomość eklezjalną Roman Słupek s. 13-25
Sensotwórcza apologia wiary Benedykta XVI Roman Słupek s. 29-44
Cel i formy dialogu międzyreligijnego według Benedykta XVI Roman Słupek s. 67-82
Benedykta XVI sensotwórcza apologia wiary jako odpowiedź na postmodernistyczny „kryzys sensu i wartości” Roman Słupek s. 87-106
Tajemnica relacji Jezusa Chrystusa z Kościołem w nauczaniu Benedykta XVI Roman Słupek s. 95-107
Benedykta XVI chrystologiczne uzasadnienie eklezjalnego posłuszeństwa Roman Słupek s. 107-123
Eklezjologia personalistyczna Benedykta XVI Roman Słupek s. 113-122
Teologia aktu wiary w nauczaniu Benedykta XVI w Roku Wiary Roman Słupek s. 115-126
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Katarzyna Czajkowska Anna Diawoł Aldona Maria Piwko Eugeniusz Sakowicz Roman Słupek s. 141-195
Nauczanie Jana Pawła II o kolegialności w Kościele Chrystusowym Roman Słupek s. 167-182
Istotne elementy kolegialności eklezjalnej i jej znaczenie na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa Roman Słupek s. 169-179
"Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu", Paulina Święcicka-Wystrychowska, Kraków 2005 : [recenzja] Roman Słupek Paulina Święcicka-Wystrychowska (aut. dzieła rec.) s. 191-196
Sprawozdanie z VIII Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego "Nie ustawać w głoszeniu Dobrej Nowiny" (Bagno, 9 maja 2011) Roman Słupek s. 204-208
Teologiczne przesłanki zastosowania myślenia komplementarnego w teologii Roman Słupek s. 207-219
VIII Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne : nie ustawać w głoszeniu Dobrej Nowiny – Bagno, 9 maja 2011 r. Roman Słupek s. 215-218
"Jesteśmy Kościołem Trójjedynego Boga : kolegialność Kościoła według Yves’a Congara", Roman Słupek, Lublin 2004 : [recenzja] Bogdan Ferdek Roman Słupek (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Kto wierzy, nigdy nie jest sam", Roman Słupek, Kraków 2012 : [recenzja] Krystyna Laszczyńska-Fankanowska Roman Słupek (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Geografia wiary", Henryk Seweryniak, Warszawa 2010 : [recenzja] Roman Słupek Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 258-260
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji ekumenicznej "Wspólnota anglikańska a ekumenia. Wokół konstytucji apostolskiej >>Anglicanorum coetibus>> Benedykta XVI" (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 11 maja 2010) Roman Słupek s. 266-270
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego Roman Słupek s. 269-271
Sentire cum Ecclesia et cum Societate w świetle pism o. Jordana Roman Słupek s. 329-345
Sprawozdanie z XI Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Islam. Apologia i dialog, Rzeszów, 17-18 września 2015 roku Roman Słupek s. 339-344
Sprawozdanie z VI Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego "Indie - Kościół - Salwatorianie. Z przeszłością ku przyszłości" (Bagno, 27 kwietnia 2009) Roman Słupek s. 430-433