Znaleziono 30 artykułów

Aleksandra Garlicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój badań nad historią prasy w Polsce (część 1: do 1939 roku) Aleksandra Garlicka s. 7-48
Między kantorem, kasztą i rampą (Stefan Krzywoszewski) Aleksandra Garlicka s. 16-22
Percepcja prasy na terenie ziem polskich w latach I wojny światowej Aleksandra Garlicka s. 41-48
"Kazimierz Krauz : dziennikarz polski" Aleksandra Garlicka s. 41-52
"Nasza Myśl" - Łódź 1908 r. Aleksandra Garlicka s. 51-57
Czasopisma filareckie 1909-1914 : część I-"Promień" Aleksandra Garlicka s. 57-75
Miscellanea bibliograficzne Aleksandra Garlicka s. 59-65
Stan retrospektywnej bibliografii tytułów czasopism i bibliografii opracowań historyczno-prasowych Aleksandra Garlicka s. 69-77
Matecznik niepokornych (Adam Wiślicki) Aleksandra Garlicka s. 71-84
«Ex oriente lux» : kultura i nauka we Lwowie 1772-1939 : szkic Aleksandra Garlicka s. 71-92
Organizacja akcji prasowej Naczelnego Komitetu Narodowego Aleksandra Garlicka s. 86-144
"Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku" t. 1-4, Jan Kowalik, Lublin 1976 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Jan Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 95-98
"Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944", oprac. i red. Z. Zieliński, Lublin 1981 : [recenzja] Aleksandra Garlicka A. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich (1901-1955)", Elżbieta Czemarmazowicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Elżbieta Czemarmazowicz (aut. dzieła rec.) s. 109-110
Sympozjum "Metodologiczne problemy badań nad historią prasy" : Wieżyca 28-29 V 1979 r. : sprawozdanie s. 117-130
"Spis tytułów prasy polskiej 1865-1918", oprac. Aleksandra Garlicka, Warszawa 1978 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Aleksandra Garlicka (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"Od kaszty do pióra : wspomnienia starego dziennikarza", Józef Renik, Katowice 1967 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Józef Renik (aut. dzieła rec.) s. 150-153
Czasopisma filareckie 1909-1914 : część II Aleksandra Garlicka s. 197-226
"Kazimierz Krauz - dziennikarz polski", Aleksandra Garlicka, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Aleksandra Garlicka (aut. dzieła rec.) s. 208
Sosnowiecka "Iskra" w sprawozdaniach Kazimierza Dagnana (I-II 1915) Aleksandra Garlicka s. 230-238
[Henryk Mierzecki] Aleksandra Garlicka s. 267
"Dziennik czynności urzędowych Księgozbioru Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie", Franciszek Siarczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Franciszek Siarczyński (aut. dzieła rec.) s. 283-286
Polskie czasopisma w zbiorach Biblioteki Polskiej w Londynie Aleksandra Garlicka s. 285-286
"Die grossen Zeitungen : portrats der Weltpresse", Heinz-Dietrich Fischer, Monachium 1966 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Heinz-Dietrich Fischer (aut. dzieła rec.) s. 305
Wydawnictwa bibliograficzne Biblioteki Polskiej w Londynie Aleksandra Garlicka s. 327-329
Jerzy Janicki (10 sierpnia 1928 - 15 kwietnia 2007) Aleksandra Garlicka s. 367-369
"Historia del pariodismo espanol : desde la <Gaceta de Madrid> (1661) hasta el destronamiento de Isabel II", Pedro Gomez Aparicio, Madrid 1967; "The Spanish Press 1740-1966", Henry F. Schulte, Urbana-Chicago-London 1968 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Pedro Gomez Aparicio (aut. dzieła rec.) Henry F. Schulte (aut. dzieła rec.) s. 551-553
Zbiory fotograficzne w Polsce Aleksandra Garlicka s. 603-604
"'Dziennik Łódzki' w latach 1884-1892 : studium nad powstawaniem polskiej opini publicznej w wielonarodowym mieście fabrycznym", Zygmunt Gostkowski, Łódź 1963 ; "Struktury myślenia teoretycznego a kontrowersje ideologiczne : polemiki w publicystyce PPS w okresie rozłamu 1906-1908", Jadwiga Possart, Warszawa 1963 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Zygmunt Gostkowski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Possart (aut. dzieła rec.) s. 706-711
"Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie", H. Dobrowolski, M. Frančić, St. Konarski, Kraków 1962 : [recenzja] Aleksandra Garlicka H. Dobrowolski (aut. dzieła rec.) M. Frančić (aut. dzieła rec.) Stanisław Konarski (aut. dzieła rec.) s. 721-726