Znaleziono 26 artykułów

Wojciech Polak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homilia arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski wygłoszona podczas nabożeństwa ekumenicznego sprawowanego w kaplicy palatium Mieszka I na Ostrowie Lednickim z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, 14 kwietnia 2016 Wojciech Polak s. 9-12
Misja posłów moskiewskich Fiodora Żeliabuskiego i Semena Matczina w Polsce w 1615 r. Wojciech Polak s. 11-55
Ankieta Petr Blažek Antoni Dudek Andrzej Friszke Idesbald Goddeeris Łukasz Kamiński Anthony Kemp-Welch Ilko-Sascha Kowalczuk Mark Kramer Petre Opriş Vasil Paraskevov Wojciech Polak Bernd Schaefer Aleksander Stykalin s. 13-51
Duszpasterstwo powołań Wojciech Polak s. 18-31
Homilia na mszy św. z okazji upamiętnienia historycznej daty śmierci Mieszka I i obchodów 40-lecia Powstania Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Wojciech Polak s. 25-27
Testament Jana Szlungi, olsztyńskiego strażnika leśnego Wojciech Polak s. 73-83
Rzeczpospolita a prawosławie moskiewskie na początku XVII wieku Wojciech Polak s. 79-91
Marian Rejewski w optyce władz bezpieczeństwa PRL Wojciech Polak s. 115-127
Nieudana misja gońca cesarskiego Jakuba Henckla von Donnersmarck i gońca senatu Rzeczypospolitej Jana Hrydzicza do Moskwy w 1613/1614 r. Wojciech Polak s. 137-172
Nieznane materiały do biografii Anny Jagiellonki z Riksarkivet w Sztokholmie : list senatorów i inwentarz sreber Zygmunta Augusta z 1574 r. Wojciech Polak Katarzyna Polak s. 137-149
List posłów polskich do Danii - Jana Dymitra Solikowskiego i Piotra Kłoczowskiego do króla Zygmunta Augusta z 9 I 1569 r. : przyczynek do dziejów podróży w XVI wieku Wojciech Polak s. 151-155
Humor i satyra niezależna w Polsce w latach 1981-1989 Wojciech Polak s. 151-175
Spis strat poniesionych przez mieszkańców komornictw reszelskiego i jeziorańskiego w 1608 roku Danuta Bogdan Wojciech Polak s. 171-181
List opata oliwskiego Adama Trebnica do prymasa Wawrzyńca Gembnickiego w sprawie krzyża na katedrze gnieźnieńskiej (1618 r.) Wojciech Polak Katarzyna Polak s. 193-197
Relacja z wydarzeń w dniu 24 października 1956 r. w Toruniu Wojciech Polak Waldemar Rozynkowski s. 201-210
Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 roku Sylwia Galij-Skarbińska Wojciech Polak s. 230-239
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polska wersja dekretu Zygmunta Augusta w sprawie zasiadania posłów w sejmie koronnym Danuta Bogdan Wojciech Polak s. 263-274
Nieznane dokumenty dotyczące poszukiwań zwłok księdza Jerzego Popiełuszki w dniach 24-29 X 1984 roku Wojciech Polak s. 265-280
Dwa raporty Służby Bezpieczeństwa z jesieni 1989 r. na temat organizacji niezależnych w Toruniu i województwie toruńskim Wojciech Polak s. 269-289
"Ludmiła Roszko. Wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin", red. Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski, Wojciech Wysota, Toruń 2013 : [recenzja] Wiesława Duży Wojciech Polak (aut. dzieła rec.) Waldemar Rozynkowski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wysota (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej", pod red. Wojciecha Polaka, Toruń 2008 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Wojciech Polak (aut. dzieła rec.) s. 362-364
Anonimowy memoriał w sprawie wyprawy na Moskwę w 1609 r. z dawnego Archiwum Królewieckiego Wojciech Polak s. 403-406, 526
List starosty puckiego Jana Weihera z 14 sierpnia 1604 r. Wojciech Polak s. 427-431
"O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612", Wojciech Polak, Toruń 1995 : [recenzja] Marek Żubryd Wojciech Polak (aut. dzieła rec.) s. 556-561
Obchody pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku w Toruniu Wojciech Polak s. 573-584
""Solidarność" pilska w podziemiu 1981-1989", red. Jarosław Wąsowicz, Piła 2006 : [recenzja] Wojciech Polak Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 591-593