Znaleziono 33 artykuły

Jerzy Kiełbik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stanislaus Hosius. Sein Wirken als Humanist, Theologe und Mann der Kirche in Europa", hrsg. Bernhart Jähnig und Hans-Jürgen Karp, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 18, Münster 2007 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Bernhart Jähnig (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) s. 73-74
Sprawozdanie z sesji "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" Jerzy Kiełbik s. 113-115
Porządek rynkowy miasta Kętrzyna z 17 maja 1795 roku Jerzy Kiełbik s. 113-123
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1500-1772 r.)", A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Elżbieta Sobczak Alina Naruszewicz-Duchlińska (aut. dzieła rec.) s. 153-158
Ustawa krajowa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku Jerzy Kiełbik s. 213-240
"Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt. Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku", Mariusz Smoliński, Olsztyn 2006 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Mariusz Smoliński (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Współpraca ponad granicą : kontakty Warmii i Prus Książęcych w XVI wieku Jerzy Kiełbik s. 219-223
Komornictwa kapitualne wobec reformy społeczno-gospodarczej z 1766 roku Jerzy Kiełbik s. 221-235
"Znaczenie kultury i nauki we współpracy polsko-kaliningradzkiej" : sprawozdanie z sympozjum Jerzy Kiełbik s. 255-257
"Elity władzy w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących", Alina Kardas, "Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 91, 2004, z. 1 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Alina Kardas (aut. dzieła rec.) s. 261-262
Sprawozdanie z X sesji z cyklu "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" Jerzy Kiełbik s. 273-274
Sprawozdanie z jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin ks. prof. Alojzego Szorca Jerzy Kiełbik s. 305-306
Z problematyki walki z zagrożeniem pożarami w miastach warmińskich XVI-XVIII wieku Jerzy Kiełbik s. 313-324
"Miasta warmińskie w latach 1466-1772, samorząd, społeczeństwo, gospodarka", Jerzy Kiełbik, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jacek Wijaczka Jerzy Kiełbik (aut. dzieła rec.) s. 347-351
W odpowiedzi na recenzję prof. Jacka Wijaczki Jerzy Kiełbik s. 353-356
Wodociągi miejskie na Warmii w czasach Kopernika Jerzy Kiełbik s. 357-362
"Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej", pod red. Wojciecha Polaka, Toruń 2008 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Wojciech Polak (aut. dzieła rec.) s. 362-364
"Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm" : sprawozdanie z konferencji Jerzy Kiełbik s. 375-377
Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku, oprac. Jerzy Kiełbik, tł. Magdalena I. Sacha, Olsztyn 2011 : [recenzja] Adam Perłakowski Jerzy Kiełbik (aut. dzieła rec.) s. 429-431
"Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und - geographie", Christofer Herrmann, Petersberg 2007 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Grzegorz Świderski Christofer Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 437-440
"Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych", Janusz Tandecki, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 444-447
'Feüer-Ordnung' Starego Miasta Braniewa z 1734/1736 roku Jerzy Kiełbik s. 449-460
"Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich", praca zbiorowa pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2000 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 469-471
Siedemnastowieczny wilkierz jako źródło regulacji życia mieszkańców Reszla Jerzy Kiełbik s. 475-483
"Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411-1454. Przyczynek do funkcjonowania mieszczańskich elit politycznych w średniowieczu", Renata Skowońska-Kamińska, Malbork 2007 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Renata Skowrońska-Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 515-517
Olsztyn w latach 1918-1939 : życie miasta i jego mieszkańców w świetle doniesień "Gazety Olsztyńskiej" Jerzy Kiełbik s. 515-531
Ankieta dobromiejska z 1766 roku Jerzy Kiełbik s. 527-533
"Poczet biskupów warmińskich", pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2008 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 563-565
"Powiat szczycieński. Przeszłość - współczesność", pod red. G. Jasińskiego, Z. Kudrzyckiego i A. Misiuka, Szczytno 2006 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Kudrzycki (aut. dzieła rec.) Andrzej Misiuk (aut. dzieła rec.) s. 573-576
Przestępczość na Warmii w świetle doniesień "Gazety Olsztyńskiej" na przełomie wieków Jerzy Kiełbik s. 579-583
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" : sprawozdanie z sesji Jerzy Kiełbik s. 611-613
Warmińska Kapituła Katedralna : dzieje i wybitni przedstawiciele, oprac. A. Kopiczko, J. Jezierski, Z. Żywica, Olsztyn 2010 : [recenzja] Jerzy Kiełbik J. Jezierski (aut. dzieła rec.) A. Kopiczko (aut. dzieła rec.) Z. Żywica (aut. dzieła rec.) s. 765-767
Sprawozdanie z wręczenia Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii Jerzy Kiełbik s. 787-790