Znaleziono 10 artykułów

Janusz Tandecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziejopisarstwo miejskie w Toruniu i w Prusach w średniowieczu i na progu czasów starożytnych Janusz Tandecki s. 7-22
Migracje ludności do Torunia w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych Janusz Tandecki s. 7-26
Dzieje i działalność naukowa Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu Janusz Tandecki s. 105-118
"Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu", T. I: (1251-1454), Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Warszawa 1994 : [recenzja] Waldemar Chorążyczewski Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 131-136
Zenon Hubert Nowak (1934 - 1999) : sylwetka toruńskiego uczonego Janusz Tandecki s. 153-158
"Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Cz. 1-2", wyd. Z. H. Nowak, J. Tandecki, Toruń 1997-1998 : [recenzja] Stanisław Roszak Janusz Tandecki Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, t. 2 (1454-1510)", Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Derwich Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 230
"Belliculum diplomaticum VI Thorunense : od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego", pod red. Krzysztofa Kopińskiego i Janusza Tandeckiego, Toruń 2016 : [recenzja] Justyna Adamus-Kowalska Krzysztof Kopiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych", Janusz Tandecki, Toruń 2001 : [recenzja] Teresa Borawska Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych", Janusz Tandecki, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 444-447