Znaleziono 7 artykułów

Zenon Hubert Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz Zygmunta Luksemburskiego w polskiej historiografii : funkcjonowanie stereotypu Zenon Hubert Nowak s. 115-124
„Zakon Krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach. Zbiór studiów”, red. Z. H. Nowak, Toruń 2000 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 121-127
"Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Cz. 1-2", wyd. Z. H. Nowak, J. Tandecki, Toruń 1997-1998 : [recenzja] Stanisław Roszak Janusz Tandecki Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Vergangenheit und Gegenwert der Ritterorden. Die Rezeption der Idee und die Wirklichkeit", hrsg. v. Z. H. Nowak unter Mitarbeit v. R. Czaja, Toruń 2001 : [recenzja] Jan Gancewski Roman Czaja (aut. dzieła rec.) Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 385-394
"Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku", pod red. Zenona Huberta Nowaka, przy współpracy Romana Czai, Toruń 2000 : [recenzja] Teresa Borawska Roman Czaja (aut. dzieła rec.) Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 463-468
„Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych”, red. Zenon Hubert Nowak, Andrzej Radzimiński, Toruń 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 569-572
„Die preussischen Hansestädte und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalters”, red. Z. H. Nowak, J. Tandecki, Toruń 1998 : [recenzja] Maria Bogucka Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) J. Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 629-630