Znaleziono 22 artykuły

Teresa Borawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykłady monograficzne wygłoszone przez Profesora Karola Górskiego na Uniwersytecie w Poznaniu i Toruniu Teresa Borawska s. 5-6
Uzupełnienia bibliografii prac profesora Karola Górskiego z lat 1928-1968, zestawionej przez M. Grzegorza w Zapiskach Historycznych, t. 34: 1969, z. 3, s. 222-236 Teresa Borawska s. 6-8
Bibliografia prac Profesora Karola Górskiego od końca 1968 roku Teresa Borawska s. 8-12
Wykaz tytułów prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem profesora Karola Górskiego Teresa Borawska s. 12-18
Reformacja w Polsce w świetle relacji pruskiej i meklemburskiej z Sejmu Piotrkowskiego 1555 r. Teresa Borawska Janusz Małłek s. 17-30
Rodzina Giesów w Gdańsku w XV i na początku XVI wieku Teresa Borawska s. 133-144
Archiwalia warmińskie w Staatliches Archivlager w Getyndze : z poszukiwań materiałów źródłowych do "Słownika geograficzno-historycznego Warmii średniowiecznej" Teresa Borawska s. 135-141
Wykaz rodów szlachty Prus Królewskich z połowy XVII wieku : (na podstawie herbarza J. K. Dachnowskiego) Teresa Borawska s. 149-168
"Losy biblioteki klasztornej Kartuzów kaszubskich na tle dziejów Kartuzji Paradisi Beatae Mariae", Teresa Borawska, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", R. 43, 1993, s. 15-35 : [recenzja] Gerard Labuda Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 164
Brigitte Poschmann (18 marca 1932 - 12 lutego 2008) Teresa Borawska s. 235-238
Kopernikańskie badania olsztyńskiego środowiska naukowego. Instytucje i periodyki. Autorzy i problematyka. Formy kultu Kopernika Teresa Borawska s. 239-265
"Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych", Janusz Tandecki, Toruń 2001 : [recenzja] Teresa Borawska Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Prawnicy w otoczeniu Mikołaja Kopernika Teresa Borawska s. 295-322
Bernard Sculteti jako rzecznik interesów warmińskich w Rzymie na przełomie XV i XVI wieku Teresa Borawska s. 343-361
Średniowiecze i początki czasów nowożytnych (X wiek - połowa XVI wieku) na łamach Komunikatów Mazursko-Warmińskich Teresa Borawska s. 353-373
"Tiedemann Giese (1480-1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich", Teresa Borawska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 404
Stronnicy krzyżaccy w otoczeniu Łukasza Watzenrodego Teresa Borawska s. 421-438
Czynniki kulturotwórcze na Warmii w średniowieczu i w czasach nowożytnych Teresa Borawska s. 437-451
"Tiedemann Giese (1480-1550). W życiu wewnętrzym Warmii i Prus Królewskich", Teresa Borawska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Danuta Bogdan Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 454-457
"Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku", pod red. Zenona Huberta Nowaka, przy współpracy Romana Czai, Toruń 2000 : [recenzja] Teresa Borawska Roman Czaja (aut. dzieła rec.) Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 463-468
Karol Górski - człowiek i uczony : sprawozdanie z sesji Teresa Borawska s. 505-507
"Miasta pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną w późnym średniowieczu", Roman Czaja, Toruń 1999 : [recenzja] Teresa Borawska Roman Czaja (aut. dzieła rec.) s. 661-664