Znaleziono 6 artykułów

Roman Czaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO a badania na przeszłością Torunia i Lubeki Roman Czaja s. 7-16
"Urzędnicy miejscy Torunia : spisy", cz. I, "Do roku 1454", Roman Czaja, Toruń 1999 : [recenzja] Marek Słoń Roman Czaja (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Historia Torunia. T. 1, W czasach średniowiecza (do roku 1454)", red. Marian Biskup, Toruń 1999 : [recenzja] Roman Czaja Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Vergangenheit und Gegenwert der Ritterorden. Die Rezeption der Idee und die Wirklichkeit", hrsg. v. Z. H. Nowak unter Mitarbeit v. R. Czaja, Toruń 2001 : [recenzja] Jan Gancewski Roman Czaja (aut. dzieła rec.) Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 385-394
"Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku", pod red. Zenona Huberta Nowaka, przy współpracy Romana Czai, Toruń 2000 : [recenzja] Teresa Borawska Roman Czaja (aut. dzieła rec.) Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 463-468
"Miasta pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną w późnym średniowieczu", Roman Czaja, Toruń 1999 : [recenzja] Teresa Borawska Roman Czaja (aut. dzieła rec.) s. 661-664