Znaleziono 23 artykuły

Jan Gancewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki gospodarki folwarcznej w kompleksie zamkowym w Malborku i na terenie komturstwa malborskiego Jan Gancewski s. 29-38
Dążenia do uporządkowania stosunków w zakonie w Prusach Krzyżackich w świetle protokołów powizytacyjnych z II połowy XV i początku XVI wieku Jan Gancewski s. 31-39
Urząd leśniczego w Państwie zakonu Krzyżackiego - funkcjonowanie i znaczenie dla gospodarki Adam Chęć Jan Gancewski s. 57-68
Verpfändung und Verkauf, Entwicklung der finanziellen Werkzeuge in Deutschordensbesitzungen in Europa (und in Preussen) : Vorwerk im Kapitalumlauf : Erscheinung Jan Gancewski s. 61-69
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zespół dóbr, dobra złozone, młyny i karczmy oraz folwarki prywatne: elementy krajobrazu własnościowego po zakończeniu wojny trzynastoletniej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach Jan Gancewski s. 73-95
"Urząd leśniczego w państwie zakonu krzyżackiego - funkcjonowanie i znaczenie dla gospodarki", Adam Chęć, Jan Gancewski, "Echa Przeszłości" X, 2009 : [recenzja] Kazimierz Grążawski Adam Chęć (aut. dzieła rec.) Jan Gancewski (aut. dzieła rec.) s. 83-85
"Stadt und Orden", hrsg. von Udo Arnold, Marburg 1993 : [recenzja] Jan Gancewski Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 100-103
"Krajobraz kulturowy ziem pruskich" : sprawozdanie z konferencji Jan Gancewski s. 117-119
Profesor Zenon Hubert Nowak 1934-1999 Jan Gancewski s. 147-148
Kultura materialna na wybranych zamkach krzyżackich w świetle inwentarzy zawartych w Ostpreussische Folianten i Ordens Brief Archiv zachowanych w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem Jan Gancewski Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 171-182
Kultura materialna na wybranych zamkach krzyżackich w świetle inwentarzy zawartych w Ostpreussische Folianten i Ordens Brief Archiv zachowanych w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem Jan Gancewski Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 171-182
Przemiany gospodarcze w południowo-wschodniej części państwa krzyżackiego : źródła i stan badań Jan Gancewski s. 177-186
"Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter", hrsg. v. Udo Arnold, Marburg 1989 : [recenzja] Jan Gancewski Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Summary of an International Conference Entitled the History, Ideology and Operations of the Teutonic Order - Historic Symbols, Olsztyn, 2 July 2010 Alicja Dobrosielska Jan Gancewski s. 218-221
"Deutscher Orden 1190-1990", hrsg. von Udo Arnold, Lüneburg 1997 : [recenzja] Jan Gancewski Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Europa a Rosja (opinie, konflikty, współpraca) – Mrągowo, 15-16 listopada 2001 roku Zbigniew Anculewicz Jan Gancewski s. 274-282
Dziewiąta konferencja z cyklu "Ordines Militares-Colloquia Torunensia Historica" Jan Gancewski s. 323-326
Sprawozdania z międzynarodowych konferencji naukowych Jan Gancewski s. 333-340
Zamek krzyżacki w Brodnicy 1298-1479 : przyczynek do dziejów gospodarczo-politycznych państwa zakonnego w Prusach Jan Gancewski s. 335-341
Informacja nt. stanu przygotowań do XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Jan Gancewski s. 353-356
"Vergangenheit und Gegenwert der Ritterorden. Die Rezeption der Idee und die Wirklichkeit", hrsg. v. Z. H. Nowak unter Mitarbeit v. R. Czaja, Toruń 2001 : [recenzja] Jan Gancewski Roman Czaja (aut. dzieła rec.) Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 385-394
"Zamki i przestrzeń społeczna w Europie środkowej i wschodniej", Warszawa 2002 : [recenzja] Jan Gancewski s. 440-446
Konferencja naukowa "Zbytek i ubóstwo w starożytności i sredniowieczu", Kielce, 10-11 marca 2009 roku Jan Gancewski Miron Wolny s. 536-540