Znaleziono 7 artykułów

Alicja Dobrosielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?", pod red. Jerzego Marka Łapo i Grzegorza Białuńskiego, Olsztyn 2007 : [recenzja] Alicja Dobrosielska Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) Jerzy Marek Łapo (aut. dzieła rec.) s. 137-142
O Prusach, Indianach i pewnym artykule Jana Powierskiego Alicja Dobrosielska s. 143-151
    Zacytuj
  • Udostępnij
Summary of an International Conference Entitled the History, Ideology and Operations of the Teutonic Order - Historic Symbols, Olsztyn, 2 July 2010 Alicja Dobrosielska Jan Gancewski s. 218-221
Pieczęcie i herb miasta Sępopola Alicja Dobrosielska s. 243-267
Przemiany Prus pogańskich – możliwości poznawcze : uwagi na marginesie książki D. A. Sikorskiego, "Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej)", Olsztyn 2010 Alicja Dobrosielska Dariusz Adam Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 385-402
Opór Prusów wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju i budowy władztwa krzyżackiego : szkic z antropologii politycznej Prusów Alicja Dobrosielska s. 445-479
Pamięć i tożsamość - Prusowie wobec zmiany kulturowej Alicja Dobrosielska s. 493-509