Znaleziono 8 artykułów

Joanna Elżbieta Śliczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okoliczności zawarcia umów w Krewie i Wołkowysku, między panami małopolskimi a Jagiełłą, dotyczących warunków jego mariażu z Jadwigą Andegaweńską (1385-1386) Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 27-41
Ausstattung der Küchen in Deutschordensburgen und Schlössern mit Küchengeräten und Bestecken um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung der Schlossküchen in Marienburg, Thorn und Elbing Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 49-59
    Zacytuj
  • Udostępnij
II sesja naukowa Życie prywatne Polaków w XIX wieku "Portret kobiecy – Polki w realiach XIX wieku" Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 157-163
Kultura materialna na wybranych zamkach krzyżackich w świetle inwentarzy zawartych w Ostpreussische Folianten i Ordens Brief Archiv zachowanych w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem Jan Gancewski Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 171-182
Kultura materialna na wybranych zamkach krzyżackich w świetle inwentarzy zawartych w Ostpreussische Folianten i Ordens Brief Archiv zachowanych w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem Jan Gancewski Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 171-182
Sprawozdanie z odczytu profesora Aleksandra Krawcewicza z Grodna, wygłoszonego 11 marca w sali Rady Wydziału Humanistycznego o godz. 13.30 : tematem wystąpienia była: „Współczesna historiografia białoruska i wyzwania stojące przed nią” Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 189-190
Konsumpcja żywnościowa wielkich mistrzów na przełomie XIV i XV wieku oraz powiązane z nią funkcje urzędnicze braci-rycerzy krzyżackich Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 262-273
Konsumpcja żywnościowa wielkich mistrzów na przełomie XIV i XV wieku oraz powiązane z nią funkcje urzędnicze braci-rycerzy krzyżackich Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 262-273