Znaleziono 24 artykuły

Zbigniew Anculewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój prenumerat gazet i czasopism w Królestwie Polskim w latach 1815-1864 Zbigniew Anculewicz s. 5-21
Stosunek władz Królestwa Polskiego do "Kuriera Warszawskiego" w latach 1821-1868 Zbigniew Anculewicz s. 5-14
"Kurier Warszawski" w latach 1821-1868 Zbigniew Anculewicz s. 5-58
"Gazeta Codzienna Narodowa i Obca" Brunona Kicińskiego 1818-1819 Zbigniew Anculewicz s. 5-28
Geneza "Kuriera Warszawskiego" i okres redakcji Brunona Kicińskiego Zbigniew Anculewicz s. 13-25
Komuna Paryska w komentarzach redaktorów "Kuriera Warszawskiego" w roku 1871 Zbigniew Anculewicz s. 17-22
Streszczenia prac doktorskich Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Zbigniew Anculewicz Bogusław Bakuła Bogdan Burdziej Marcin Cieński Dariusz Galasiński Barbara Kamińska-Czubałowa Pola Kuleczka Danuta Künstler-Langner Mirosław Lalak Marian Malicki Katarzyna Meller Maria Piekorz Eugenia Prokop-Janiec Leszek Pułka Maria Rowińska-Szczepaniak Jacek Szczerbiński Feliks Tomaszewski Juliusz Tyszka Teresa Wilkoń Lidia Wiśniewska Grażyna Wrona Ewa Wąchocka Zdzisław Maciej Zachmacz Jolanta Żadziłko-Sztachelska s. 30-174
Nadzór partyjny nad "Głosem Olsztyńskim" w latach 1951-1956 Zbigniew Anculewicz s. 66-78
"Ojców mowy, ojców wiary : historia i współczesność na łamach >>Gazety Olsztyńskiej<< : 1886-1939", Andrzej Staniszewski, Warszawa 1989 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 103-104
">>Nowatorstwo i rutyny<< : społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizaji (1840-1863)", Tomasz Kizwalter, Warszawa 1991 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Tomasz Kizwalter (aut. dzieła rec.) s. 116-117
"Henryk Rzewuski : życie i poglądy", Andrzej Ślisz, Warszawa 1986 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 125-127
Do dziejów "Kuriera Warszawskiego" s. 131-134
Dwa dokumenty z roku 1819 Zbigniew Anculewicz s. 133-138
Materiały do biografii Wacława Szymanowskiego s. 135-139
"Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach 1939-1941 i 1944-1953. Czasopisma - druki zwarte - druki ulotne", Władysław Chojnacki, Warszawa 1996 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Obraz wizyty prezydenta federacji rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa w Polsce 6-7 grudnia 2010 roku w oczach polskiej opinii publicznej Zbigniew Anculewicz s. 193-202
Prasa lokalna i sublokalna Warmii i Mazur i jej rola w kształtowaniu postaw proobywatelskich po roku 1989 Zbigniew Anculewicz s. 235-245
Z dziejów działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie w latach 1970-1971 Zbigniew Anculewicz s. 255-260
"W kręgu cenzorów olsztyńskich", T. 1: "Prasa i Ekspozytura Polskiego Radia w Olsztynie w oczach cenzorów olsztyńskich 1948-1956", oprac. Zbigniew Anculewicz, Warszawa 2006 : [recenzja] Agnieszka Obrębska Zbigniew Anculewicz (aut. dzieła rec.) s. 259-260
Europa a Rosja (opinie, konflikty, współpraca) – Mrągowo, 15-16 listopada 2001 roku Zbigniew Anculewicz Jan Gancewski s. 274-282
Z działalności Instytutu Biografistyki Polonijnej w Paryżu Zbigniew Anculewicz s. 285-291
"Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydawanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945", Władysław Chojnacki, przygotowali do druku Wojciech Chojnacki i Jerzy Kandziora, Warszawa 2005 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Wojciech Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jerzy Kandziora (aut. dzieła rec.) s. 300-301
Wystawy w Domu "Gazety Olsztyńskiej" Zbigniew Anculewicz s. 479-480
"Пемр Аркабьевич Смолыпин : Жизнь за омечесмво", Г. П. Сидоровнин, Moskwa 2007 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Г. П. Сидоровнин (aut. dzieła rec.) s. 513-517