Znaleziono 3 artykuły

Marian Malicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Zbigniew Anculewicz Bogusław Bakuła Bogdan Burdziej Marcin Cieński Dariusz Galasiński Barbara Kamińska-Czubałowa Pola Kuleczka Danuta Künstler-Langner Mirosław Lalak Marian Malicki Katarzyna Meller Maria Piekorz Eugenia Prokop-Janiec Leszek Pułka Maria Rowińska-Szczepaniak Jacek Szczerbiński Feliks Tomaszewski Juliusz Tyszka Teresa Wilkoń Lidia Wiśniewska Grażyna Wrona Ewa Wąchocka Zdzisław Maciej Zachmacz Jolanta Żadziłko-Sztachelska s. 30-174
"Polnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel", Bd. 1: 1501-1600, Tl. 1-2, bearb. von Małgorzata Gałuszka und Marian Malicki, München-New York-London-Paris 1992 : [recenzja] Jacek Wijaczka Małgorzata Gałuszka (aut. dzieła rec.) Marian Malicki (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Helikon sarmacki : wątki i tematy polskiej poezji barokowej", wybór tekstów, wstęp i komentarze Andrzej Vincenz, opracowanie tekstów i bibliografii Marian Malicki, ilustracje wybrał Janusz A. Chrościcki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Janusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) Marian Malicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Vincenz (aut. dzieła rec.) s. 291-294