Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Vincenz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonistyka za granicą Stanisław Barańczak Daniel Beauvois Bogdana Carpenter Maria Delaperrière Wiktor Erlich Rolf Fieguth Halina Filipowicz Regina Grol-Prokopczyk Beth Holmgren Jerzy R. Krzyżanowski Madeline G. Levine Czesław Miłosz Edward Możejko Aleksander Schenker Halina Stephan Ewa Thompson Thomas Venclova Andrzej Vincenz s. 97-149
"Sonet I" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego : próba ponownej lektury Andrzej Vincenz s. 131-188
">>Sonet I<< Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: próba ponownej lektury", Andrzej Vincenz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Paweł Dybel Andrzej Vincenz (aut. dzieła rec.) s. 206
"Helikon sarmacki : wątki i tematy polskiej poezji barokowej", wybór tekstów, wstęp i komentarze Andrzej Vincenz, opracowanie tekstów i bibliografii Marian Malicki, ilustracje wybrał Janusz A. Chrościcki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Janusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) Marian Malicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Vincenz (aut. dzieła rec.) s. 291-294