Znaleziono 15 artykułów

Daniel Beauvois

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La Pologne imaginaire de Voltaire Daniel Beauvois
Polacy w oczach Francuzów w latach 1764-1849 Daniel Beauvois s. 41-52
Czego Jan Potocki szukał w Czeczenii? Daniel Beauvois s. 49-56
Adam Jerzy Czartoryski jako kurator wileńskiego okręgu naukowego Daniel Beauvois s. 61-85
Religie a narody w walce rosyjsko-polskiej na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1863-1914 Daniel Beauvois s. 202, 73-94
Polonistyka za granicą Stanisław Barańczak Daniel Beauvois Bogdana Carpenter Maria Delaperrière Wiktor Erlich Rolf Fieguth Halina Filipowicz Regina Grol-Prokopczyk Beth Holmgren Jerzy R. Krzyżanowski Madeline G. Levine Czesław Miłosz Edward Możejko Aleksander Schenker Halina Stephan Ewa Thompson Thomas Venclova Andrzej Vincenz s. 97-149
Inteligencja polska na zachodnich kresach cesarstwa rosyjskiego w XIX wieku Daniel Beauvois s. 121-142
"Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803 -1832", t.1 "Uniwersytet Wileński", t. 2 "Szkoły podstawowe i średnie", Daniel Beauvois, tł. Ireneusz Kania, Lublin 1991 : [recenzja] Albin Koprukowniak Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (tłum.) s. 126-129
"Jan Potocki a cenzura wileńska w 1814 r. Przyczynek do biografii", Daniel Beauvois, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 137
"Lumières et société en Europe de l'est: l'Université de Vilna et les écoles polonaises de l'Empire Russe (1803-1832)", Daniel Beauvois, Lille 1977 : [recenzja] Kalina Bartnicka Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Adam Mickiewicz aux yeux des Français", textes réunis, établis et présentés avec l'introduction commentaires et notes par Zofia Mitosek, préfaces: Louis Le Guillou et Daniel Beauvois, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Parvi Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) Louis Le Guillou (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 225-228
Społeczeństwo w potrzasku - Michalski, Jerzy. Recenzja. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 3-4 (1978), s. 769-780 Daniel Beauvois s. 445-452
Wileński Okręg Naukowy - próba nowej interpretacji : (na marginesie książki Daniela Beauvois, Lumiéres et société en Europe de l'Est. L'Université de Vilna et les écoles polonaise de l'Empire Russe (1803-1832) t. 1-2, Paris 1977) Jerzy Skowronek Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 523-536
Daniel Beauvois o kresach południowych : (w związku z pracą D. Beauvois, Le noble, le serf et le revisor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes (1831-1863), Paris-Montreaux 1985) Stefan Kieniewicz Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 767-775
"Lumières et société en Europe de l'Est. L'université de Vilna et les écoles polonaises de l'empire russe (1803-1832)", Daniel Beauvois, Lille-Paris 1977 : [recenzja] Jerzy Michalski Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 769-780