Znaleziono 30 artykułów

Paweł Dybel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jacques Lacan : psychoanaliza jako lingwistyka mówienia Reinhart Meyer-Kalkus Paweł Dybel (tłum.) s. 5-18
Przemijalność piękna i melancholia Freuda Paweł Dybel s. 17-31
Lacan i Leśmian : dwa zwierciadła Paweł Dybel s. 19-36
Okruchy psychoanalizy Paweł Dybel s. 23-39
Choroba jako postęp, czyli dekadencka historiozofia Przybyszewskiego Paweł Dybel s. 27-46
Pytanie o człowieka w hermeneutyce Gadamera Paweł Dybel s. 31-54
Nicowanie Lacana Paweł Dybel s. 69-79
The Starry Sky above Koenigsberg and the Moral Law. H.G. Gadamer’s Debate with I. Kant Concering the Experience of Beauty and Its Relatedness to Ethics Paweł Dybel s. 112-132
Wywoływanie podmiotu romantycznego Paweł Dybel s. 113-122
    Zacytuj
  • Udostępnij
Histeria : "inny język" kobiecości? Paweł Dybel s. 123-136
    Zacytuj
  • Udostępnij
Znowu kłopot z nieświadomością Paweł Dybel s. 130-135
Nowela, opowiadanie, gawęda Paweł Dybel Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 144-148
"Poezja wobec wojny: strategia uczestnika", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Paweł Dybel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 158
Patrząc z ukosa Slavoj Žižek Joanna Bator (tłum.) Paweł Dybel (tłum.) s. 161-184
Przemijalność Sigmund Freud Paweł Dybel (tłum.) s. 161-163
Zbłąkany Eros? : Freud i mesjański witalizm Paweł Dybel s. 169-184
Manifesty romantyzmu Paweł Dybel Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 175-180
Nic poezji : o liryce "filozoficznej" Stanisława Czerniaka Paweł Dybel s. 177-188
Nowe rozumienie podmiotu w niemieckiej filozofii współczesnej Paweł Dybel s. 177-182
"Między awangardą a nadrealizmem. Główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim", Stanisław Jaworski, Kraków 1976 : [recenzja] Paweł Dybel Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 180
Seksualność zdegradowana, czyli perwersyjny świat prozy Brunona Schulza Paweł Dybel s. 204-218
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez zespół psychosocjologii literatury IBL PAN w dniach 23-24 listopada 1973 w Warszawie", Red. Z. Stefanowska, Warszawa : [recenzja] Paweł Dybel s. 204
">>Sonet I<< Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: próba ponownej lektury", Andrzej Vincenz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Paweł Dybel Andrzej Vincenz (aut. dzieła rec.) s. 206
"W imię Ojca i Syna", Czesław Dziekanowski, Warszawa 1993; "Życie jaśnie pana", Czesław Dziekanowski, Warszawa 1994; "Życie w śmierci", Czesław Dziekanowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Paweł Dybel Czesław Dziekanowski (aut. dzieła rec.) s. 213-220
"Polska Szkoła Filmowa. Poetyka i tradycja", Red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1976 : [recenzja] Paweł Dybel s. 222
Nowe rozumienie podmiotu w niemieckiej filozofii współczesnej Paweł Dybel Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) s. 225-230
Bruno Schulz i psychoanaliza Paweł Dybel s. 242-257
"Ziemscy, słowni, cieleśni", Paweł Dybel, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Paweł Dybel (aut. dzieła rec.) s. 266
Sztuka jako święto w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera : (uwagi na marginesie "Aktualności piękna") Paweł Dybel s. 287-298
"Potrety Polskich Pisarzy Współczesnych", redakor serii A. Bukowska, Warszawa 1972-74 : [recenzja] Paweł Dybel A. Bukowska (aut. dzieła rec.) s. 307-313