Znaleziono 4 artykuły

Maria Jasińska-Wojtkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowela, opowiadanie, gawęda Paweł Dybel Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 144-148
"Nowy charakter inspiracji religijnej we współczesnej prozie polskiej", Maria Jasińska-Wojtkowska, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Marek Zieliński Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) s. 177
">>Po górach, po chmurach<< E.Brylla, czyli współczesna sytuacja jasełek", Maria Jasińska-Wojtkowska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Odnaleziony rękopis Ignacego Krasickiego. „Prawdziwa opowieść o kamienicy narożnej w Kukorowcach”", Jan Obłąk, "Studia Warmińskie" T. 8, 1971 : [recenzja] ; "Barokowe organy z XVIII w. na terenie diecezji warmińskiej", Jan Sianko, "Studia Warmińskie" T. 8, 1971 : [recenzja] ; "Menzuracja organów katedralnych we Fromborku", Jan Sianko, "Studia Warmińskie" T. 8, 1971 : [recenzja] Maria Jasińska-Wojtkowska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Jan Sianko (aut. dzieła rec.) s. 701-703