Znaleziono 27 artykułów

Stefan Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Norwid : od strony prawnuków Stefan Sawicki s. 24-32
O uniwersyteckim studium polonistycznym Stefan Sawicki s. 53-61
Tyrteusz Wielki Norwida Stefan Sawicki s. 54-67
Nowe odczytanie Gombrowicza Stefan Sawicki s. 100-103
    Zacytuj
  • Udostępnij
O "Śmierci" C. K. Norwida : (z zagadnień semantyki poetyckiej) Stefan Sawicki s. 100-112
Między autorem a podmiotem mówiącym Stefan Sawicki s. 111-127
"Między autorem a podmiotem mówiącym", Stefan Sawicki, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 139
Nowela, opowiadanie, gawęda Paweł Dybel Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 144-148
"O >>śmierci<< C.K. Norwida. (Z zagadnień semantyki poetyckiej)", Stefan Sawicki, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 153
"Religia a literatura. Trzy kręgi badawcze", Stefan Sawicki, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 164
Sacrum w literaturze Stefan Sawicki s. 169-182
"Wartość - Sacrum - Norwidd : studia i szkice aksjologicznoliterackie", Stefan Sawicki, Lublin 1994-2007 : [recenzja] Elżbieta Feliksiak Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 198-205
"Gdzie >>Ewangelia<<? Komentarz do wiersza Norwida >>Koncept a Ewangelia<<", Stefan Sawicki, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 214
">>Tyrteusz Wielki<< Norwida", Stefan Sawicki, "Teksty" nr 3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 215
"Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971", pod redakcją Marii Żmigrodzkiej, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 35, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Zbigniew Osiński, Maria Podraza-Kwiatkowska, Zofia Trojanowicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 268 : [recenzja] Stefan Sawicki Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 239-246
"Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w I połowie w. XIX", Stefan Sawicki, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 310, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Rościsław Skręt Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 275-281
"Rzecz o młodości Norwida", Zofia Trojanowicz, Poznań 1968, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 230, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Stefan Sawicki Zofia Trojanowicz (aut. dzieła rec.) s. 289-297
Irena Sławińska : uczona europejskiego wymiaru Stefan Sawicki s. 290-294
    Zacytuj
  • Udostępnij
">>Tam, gdzie jest Nikt i jest Osobą<<. (O wierszu C.Norwida >>Do Zaszłej...<<)", Stefan Sawicki, "Ruch Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 318
"Polska liryka religijna", red. Stefan Sawicki, Piotr Nowaczyński, Lublin 1983 : [recenzja] Jerzy Starnawski Piotr Nowaczyński (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 328-338
"Dialektyka twórczości", Władysław Stróżewski, Kraków 1983 : [recenzja] Stefan Sawicki Władysław Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 382-388
"Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX", Stefan Sawicki, Warszawa 1969 : [recenzja] Henryk Markiewicz Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 384-385
"Norwida walka z formą", Stefan Sawicki, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 392
">>Śmierć<< C.Norwida", Stefan Sawicki [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 392
Uwagi o "innowacyjnych" i "czynnościowych" badaniach literackich Stefan Sawicki s. 392-403
"O wartościowaniu w badaniach literackiech : studia", pod red. Stefana Sawickiego i Władysława Panasa, Lublin 1986 : [recenzja] Marek Mikos Władysław Panas (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 401-407
"„Verbum” (1934-1939). Pismo i środowisko", t. 1-2, opracowali Maria Błońska, Maria Kunowska-Porębna, Stefan Sawicki, indeks osób zestawił Jan Gotfryd, Lublin 1976, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Zakład Badań nad Literaturą Religijną, tom 5 i 6, ss. 484; 374, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Jerzy Starnawski Maria Błońska (aut. dzieła rec.) Jan Gotfryd (aut. dzieła rec.) Maria Kunowska-Porębna (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 430-432