Znaleziono 2 artykuły

Marek Mikos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet Jagielloński Marek Mikos s. 179-182
"O wartościowaniu w badaniach literackiech : studia", pod red. Stefana Sawickiego i Władysława Panasa, Lublin 1986 : [recenzja] Marek Mikos Władysław Panas (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 401-407