Znaleziono 6 artykułów

Władysław Stróżewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Zagajenie Aleksander Gieysztor Władysław Stróżewski s. 7-8
Doskonałe - wypełnienie : o "Fortepianie Szopena" Cypriana Norwida Władysław Stróżewski s. 43-72
Klemensa Szaniawskiego myśli o uniwersytecie Władysław Stróżewski s. 115-121
Mały traktat o wartościach Hanna Puszko Władysław Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Doskonałe-wypełnienie. O >>Fortepianie Szopena<< Cypriana norwida", Władysław Stróżewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Władysław Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 315
"Dialektyka twórczości", Władysław Stróżewski, Kraków 1983 : [recenzja] Stefan Sawicki Władysław Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 382-388