Znaleziono 3 artykuły

Zofia Trojanowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieła zebrane", tom 1: "Wiersze. Tekst"; tom 2: "Wiersze. Dodatek krytyczny", Cyprian Norwid, opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, indeksy zestawiła Maria Gomulicka, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poezji i Prozy, ss. XCVI, 996; 1088 + errata na wklejce : [recenzja] Zofia Trojanowicz Maria Gomulicka (aut. dzieła rec.) Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.) s. 288-308
"Rzecz o młodości Norwida", Zofia Trojanowicz, Poznań 1968, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 230, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Stefan Sawicki Zofia Trojanowicz (aut. dzieła rec.) s. 289-297
"Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza", pod redakcją Stanisława Pigonia, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich: "Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Lata 1798-1824", Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 552 + 24 wklejki ilustr. oraz errata na wklejce; "Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832 - czerwiec 1834", Maria Dernałowicz, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 368 +13 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 - maj 1844", Zofia Makowiecka, Warszawa 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 704 + 19 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Legion włoski i „Trybuna Ludów”. Styczeń 1848 - grudzień 1849", Ksenia Kostenicz, Warszawa 1969 (1970), Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 684 + 21 wklejek ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Zofia Trojanowicz Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) Zofia Makowiecka (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 317-330