Znaleziono 30 artykułów

Marek Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Application of the Logics of Fuzzy Sets in Law on the Example of the Case of "Assets Coming Indirectly from a Prohibited Act" Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zielinski s. 71-80
"Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków", Krzysztof Liedel, Wandrzej Mroczek, Warszawa 2013 : [recenzja] Marek Zielinski Krzysztod Liedel (aut. dzieła rec.) Andrzej Mroczek (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU : Rechtsgrundlagen - Aufsichtsstrukturen - Risikomanagement", Reinhold Hölscher, Dagmar Gesmann-Nuissl, Christian Hornbach, Berlin 2011 : [recenzja] Marek Zielinski Dagmar Gesmann-Nuissl (aut. dzieła rec.) Christian Hornbach (aut. dzieła rec.) Reinhold Hölscher (aut. dzieła rec.) s. 115-120
"Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki", Wojciech Rechlewicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zielinski Wojciech Rechlewicz (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Tytuły powieściowe", Anna Martuszewska, "Ruch Literacki" z. 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 131
"Próby matematyzacji teatru", Irena Sławińska, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Marek Zieliński Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 145
"Racjonalista i zmysły. O twórczości literackiej Stanisława Lema", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" z. 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 153
">>Markiza się zemściła<<", Leszek Bugajski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Leszek Bugajski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Utwory literackie Ksawerego Pruszyńskiego", Jan Pacławski, "Ruch Literacki" z. 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Jan Pacławski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Nowy charakter inspiracji religijnej we współczesnej prozie polskiej", Maria Jasińska-Wojtkowska, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Marek Zieliński Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Narkotyki w kulturze młodzieżowej", Beata Hoffmann, Kraków 2014 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński Beata Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 182
"Poeta wielkiego czasu", Michał Sprusiński, "Twórczość" nr 4 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wybrane problemy >>Zazdrości i medycyny<< Michała Choromańskiego", Alina Kochańczyk, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F, vol. XXX, Lublin 1975 : [recenzja] Marek Zieliński Alina Kochańczyk (aut. dzieła rec.) s. 184
"Reportaż w literaturze polskiej i radzieckiej", Hanna Maria Małgowska, "Slavia Orientalis" nr 3 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Przekroje i zbliżenia dawne i nowe", Henryk Markiewicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 190
"Świat i język w dziele Brunona Schulza", Wojciech Wyskiel, "Ruch Literacki" nr 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 197
"Między poetyką a polityką; odbiór >>Ody do młodości<< w latach 1826-1970", Stanisław Zabierowski, Katowice 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Studia o prozie Brunona Schulza", Praca zbiorowa, Red. T.Bujnicki, Katowice 1976 : [recenzja] Marek Zieliński s. 200
"Stanisław Ignacy Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie idei katastroficznych", Bożena Wojnowska-Danek, Wrocław 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Bożena Wojnowska-Danek (aut. dzieła rec.) s. 208
"W gałązce dymu, w ognia blasku...", Oprac. J. Szczypka, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Zieliński s. 211
"Koncepcja życia w świetle małych form artystycznych Stefana Żeromskiego", Anna Żurakowska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F, vol. XXX, Lublin 1975 : [recenzja] Marek Zieliński Anna Żurakowska (aut. dzieła rec.) s. 214
"Tanatos", Mieczysław Jastrun, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 223
"Pokusa epistemologii (o twórczości poetyckiej Adama Ważyka)", Marek Zieliński, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Marek Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 237
"Logika dla prawników", Andrzej Malinowski, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zielinski Sławomir Lewandowski (aut. dzieła rec.) Hanna Machińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Malinowski (aut. dzieła rec.) Jacek Petzel (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego", red. Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński Sławomir Lewandowski (aut. dzieła rec.) Hanna Machińska (aut. dzieła rec.) Jacek Petzel (aut. dzieła rec.) s. 315-321
Zbiory multimedialne Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i ich digitalizacja Iwona Korga Marek Zieliński s. 317-326
Logika dla prawników skądinąd, czyli krótka rozprawa o "logice Marsjan" Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński s. 347-349
Zamknięcie Marek Zieliński s. 351-354
O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym : na przykładzie pracy Anny Golonki "Niepoczytalność i poczytalność ograniczona" Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński Anna Golonka (aut. dzieła rec.) s. 491-494