Znaleziono 25 artykułów

Andrzej Malinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bałkańska polityka Wielkiej Brytanii wobec I wojny bałkańskiej 1912-1913 Andrzej Malinowski s. 59-70
Między Rygą a Moskwą : stosunki łotewsko-radzieckie w latach 1939-1940 Andrzej Malinowski s. 75-86
Wieś i chłopstwo bułgarskie w XVIII i XIX w. Andrzej Malinowski s. 79-88
"Model cybernetyczny powstawania i działania prawa", Andrzej Kisza, Wrocław 1970 : [recenzja] Andrzej Malinowski Andrzej Kisza (aut. dzieła rec.) s. 88-90
Rola i znaczenie kwestii wschodniej w rosyjskiej polityce zagranicznej w latach 1799-1806 Andrzej Malinowski s. 101-114
Tendencje przemian budowy ciała dzieci i młodzieży Poznania w latach 1976-1996 Andrzej Malinowski s. 105-109
Poziom rozwoju dzieci i młodzieży ze Lwowa na Ukrainie Andrzej Malinowski Maria Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 117-126
Rozwój fizyczny młodzieży polskiej z Sambora i okolic (Ukraina Zachodnia) Andrzej Malinowski s. 127-131
Rozwój biologiczny uczniów Zespołu Szkół Zawodowych przy Zakładach HCP w Poznaniu Andrzej Malinowski Henryk Stolarczyk s. 133-138
Stan rozwoju fizycznego 9-letnich dzieci z Konina i woj. konińskiego Andrzej Malinowski s. 143-154
Ludwik Jaxa-Bykowski : pedagog - przyrodnik - antropolog Andrzej Malinowski s. 145-153
Wzrastanie dzieci szkolnych z podmiejskiego regionu Łódź-Nowosolna Andrzej Malinowski Renata Szkudlarek Jan Szkudlarek s. 155-168
Lwowska młodzież szkolna w świetle badań eksperymentalnych Ludwika Jaxa-Bykowskiego Andrzej Malinowski s. 155-167
Udział Bułgarów w wojnie bałkańskiej widziany oczami żołnierza polskiego na przykładzie Józefa Lipkowskiego Andrzej Malinowski s. 159-166
Budowa somatyczna studentów wychowania fizycznego radomskiej wsi Andrzej Malinowski Joanna Michalska-Wichan s. 169-178
Poziom rozwoju fizycznego i zdolności motorycznych młodzieży WSP w Zielonej Górze w świetle wybranych czynników Ryszard Asienkiewicz Andrzej Malinowski Józef Tatarczuk s. 169-184
Skutki ekonomiczne wojny w Kosowie według analizy niemieckiej Andrzej Malinowski s. 185-190
Zakres i charakter współpracy wojskowej w regionach Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego : próba analizy porównawczej Andrzej Malinowski s. 197-205
O badaniach Grzegorza Nowickiego stratyfikacji rozwoju fizycznego dziecka wiejskiego Andrzej Malinowski Stanisław Nowak s. 207-218
Wpływ efektu CNN na odbiór wydarzeń w Kosowie i przygotowania NATO do wojny z Jugosławią w 1999 roku Andrzej Malinowski s. 219-227
Smołdzino, woj. słupskie. Stanowisko 4 "Rowokół" Andrzej Malinowski Tadeusz Malinowski Franciszek Rożnowski s. 249
Częstość występowania wad postawy dzieci bydgoskich w zależności od wieku i wykształcenia rodziców Iwona Adamczak Piotr Biliński Władimir Bożiłow Andrzej Malinowski s. 273-286
"Logika dla prawników", Andrzej Malinowski, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zielinski Sławomir Lewandowski (aut. dzieła rec.) Hanna Machińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Malinowski (aut. dzieła rec.) Jacek Petzel (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Bułgaria na przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905-1914)", Jarosław Rubacha, Olsztyn 2012 : [recenzja] Andrzej Malinowski Jarosław Rubacha (aut. dzieła rec.) s. 287-289
Zapomniana książka Waleriana Kleckiego pt. "Gatunek i rasa", Wyd. Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1924 Andrzej Malinowski Walerian Klecki (aut. dzieła rec.) s. 305-307